Hjem

Patent og patent­tvister

Et patent er en enerett til å bruke en oppfinnelse. Patenter kan være svært verdifulle ettersom patentet gir grunnlag for å hindre at andre virksomheter ikke kan bruke ditt patent. I kjølvannet av dette kan det oppstå en rekke rettslige tvister i forbindelse med patenter, såkalte patenttvister.

En mann står og ler.