Hjem

Et bærekraftig arbeidsliv – arbeidsgivers plikter før og etter arbeidsulykke [Webinar]

Av: Codex Advokat

Et bærekraftig samfunn handler i stor grad om hvordan mennesker har det, hvor helse- og livskvalitet, økonomi og deltagelse i arbeidslivet er viktige nøkkelpunkter. Hvis en er utsatt for en arbeidsulykke kan disse forholdene bli satt på prøve, og livet kan bli snudd opp ned for mange. Det å forhindre arbeidsulykker er dermed et viktig bidrag til et bærekraftig samfunn. Like viktig er den etterfølgende prosessen, dersom ulykken først har funnet sted.

Webinar- et bærekraftig arbeidsliv

Vi arrangerte webinar om dette temaet den 20. september 2021. Her får du tilgang til opptak fra webinaret.

  • I dette webinaret informerer vi om sentrale komponenter i arbeidsgivers lovpålagte plikt til systematisk HMS-arbeid.
  • I tillegg belyser vi hvilke plikter arbeidsgiver har i etterkant av en arbeidsulykke, både om de lovpålagte meldeplikter og oppfølging av den ansatte i arbeidsforholdet.
  • Rambøll presenterer digitale løsninger som bidrar til å sikre at arbeidsgivers plikt til systematisk HMS-arbeid ivaretas på en helhetlig måte, og viser eksempler på hvordan Rambøll jobber med forebyggende HMS-opplæring både internt og mot sine kunder.

Webinaret er aktuelt både for arbeidsgivere som ønsker kunnskap om sine plikter, og for arbeidstakere som ønsker informasjon om hvilke krav som kan stilles til sin arbeidsgiver, både før og etter en arbeidsulykke.

Har du spørsmål til arbeidsgivers plikter før og etter arbeidsulykke? Snakk med oss!


Del