Hjem

Grønn eiendomsutvikling – hva vil kreves fremover [Webinar]

Av: Codex Advokat

Byggenæringen snakker stadig mer om bærekraftige bygg. Men hvordan skal eiendomsutviklere, byggherrer og kommuner sikre lønnsomhet og god gjennomføring opp i alt dette? Lovverket vil i økende grad følge opp det grønne skiftet – hva kreves i dag og hva vil snart bli lovpålagte krav?

Tine Granlund og Viktor Wikstrøm
Del