Hjem

Bærekraft i byggebransjen – Ombruk av byggevarer

Av: Codex Advokat

Et felles mål for oss alle bør og må være å redusere miljøavtrykket. Regjeringen har lovfestet Norges klimamål som en del av omstillingen til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050. Disse utfordringene tar selskaper i byggebransjen nå tak i, og flere og flere prosjekter blir mer bærekraftige. Ombruk av byggevarer er et viktig virkemiddel for å oppnå en bærekraftig byggebransje.

En mann står på kne og arbeider
Del