Hjem
Tonje B Onsøien 1 1

Tonje B. Onsøien

Kompetanse

Tonje er advokat tilknyttet Codex sin avdeling for entrepriserett. Hun jobber hovedsakelig med kontrakts – og entrepriserettslige problemstillinger og bistår aktører i bransjen med innledende og løpende rådgivning i kontraktsforhold, samt i etterfølgende tvist. Hun har inngående erfaring innenfor forhandlinger og håndtering av tvisteløsning i og utenfor domstolene. Tonje var tidligere tilknyttet Codex sin avdeling for eiendom, og har derfor også lengre erfaring med ulike eiendomsrettslige problemstillinger.

Tonje setter klientens mål og interesser i fokus, og ønsker å være en rådgiver som er tilgjengelig for kunden og som gir råd som løser de praktiske utfordringene klienten står overfor.

Arbeidserfaring

  • 2020 – d.d.: Advokat, Codex Advokat Oslo AS
  • 2018 – 2020: Advokatfullmektig, Codex Advokat Oslo AS
  • 2014 – 2018: Servicemedarbeider, Codex Advokat Oslo AS
  • 2016 – 2016: Saksbehandler i Juridisk rådgivning for kvinner

Utdanning

  • 2018: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon