Hjem
Tonje B Onsøien 1 1

Tonje B. Onsøien

Kompetanse

Tonje er advokat tilknyttet Codex sin eiendomsavdeling. Hun har inngående erfaring innenfor forhandlinger og håndtering av tvisteløsning i og utenfor domstolene. Tonje arbeider hovedsakelig med eiendomsrettslige problemstillinger, herunder avhendingsrett, generell kontraktsrett, sameierett, tingsrett, plan- og bygningsrett og sivilprosess. I tillegg er hun en erfaren kursholder både fra nåværende stilling og tidligere arbeid i rettshjelpsorganisasjoner.

Tonje setter klientens mål og interesser i fokus, og ønsker å være en rådgiver som er tilgjengelig for kunden og som gir råd som løser de praktiske utfordringene klienten står overfor.

Arbeidserfaring

  • 2020 – d.d.: Advokat, Codex Advokat Oslo AS
  • 2018 – 2020: Advokatfullmektig, Codex Advokat Oslo AS
  • 2014 – 2018: Servicemedarbeider, Codex Advokat Oslo AS
  • 2016 – 2016: Saksbehandler i Juridisk rådgivning for kvinner

Utdanning

  • 2018: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon