Hjem
Njaal L Vive 1 1

Njaal Langsrud Vive

Kompetanseområde

Senioradvokat Vive er tilknyttet Codex Advokat sin personskadeavdeling, og arbeider spesialisert med personskade- og trygderettssaker. Advokat Vive har betydelig kompetanse og erfaring med erstatningskrav etter trafikkulykke, yrkesskade og pasientskade. Han har også særlig kompetanse med trygderettssaker om sykepenger, AAP og uføretrygd.

Personskadesaker kan ta flere år. Skadelidte skal gjennom behandling, rehabilitering, og eventuelt arbeidsavklaring. Ofte må det også innhentes en spesialisterklæring. Advokat Vive har bistått mange skadelidte gjennom hele prosessen fra ulykken inntreffer til erstatningsoppgjøret blir utbetalt.

Han har mange års erfaring med å kreve erstatning og forhandle frem gode erstatningsoppgjør fra ansvarlig forsikringsselskap på vegne av skadelidte. Advokat Vive sørger for at saken din blir behandlet på en riktig og god måte hele veien.

Arbeidserfaring

  • 2016 – d.d.: Advokat, Senioradvokat Codex Advokat Oslo AS
  • 2016 – d.d.: Sensor, Universitetet i Oslo
  • 2016 – d.d.: Sensor, Høgskolen i Innlandet
  • 2014 – 2016: Advokatfullmektig, Codex Advokat Oslo AS
  • 2012 – 2012: Trainee, Kvale Advokatfirma DA

Utdanning

  • 2014: Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 2013: Valgemner ved Renmin University of China Law School

Kontaktinformasjon