Hjem
Emberland Kristoffer

Kristoffer Emberland

Kompetanse

Kristoffer jobber som advokatfullmektig tilknyttet Codex sin avdeling for eiendom og entreprise. Kristoffer har bred praktisk erfaring innen entreprisekontrakter og offentlig anskaffelser etter flere år som interjurist hos en større entreprenør.

Han har erfaring som prosjektleder i utførelses-, total- og samspillsentreprise. Han har også ledet en rekke tilbudsprosesser mot offentlige anskaffelser, trådt inn som prosjektleder og juridisk støtte i pågående prosjekter, og som avdelingsleder har han vært kontraktseier med overordnet ansvar for prosjekter fra A til Å. Med dette har han erfaring med tilbudsarbeid og kalkulasjon, kontraktsarbeid, prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og forhandlinger herunder konflikt- og tvistehåndtering.

Fra forskjellige lederroller har han erfaring med forretningsutviklingsarbeid og har med dette erfaring fra byggebransjen fra både et operasjonelt og strategisk perspektiv. Denne erfaringen tar han med som advokatfullmektig.

Arbeidserfaring

  • 2024 - d.d.: Advokatfullmektig, Codex Advokat Oslo AS
  • 2018 - 2024: Internjurist | Avdelingsleder, Bico Bygg og Innredning AS
  • 2010 – 2011 Information Manager Officer – Forsvarsdepartementets krisesenter (SITSEN)
  • 2004 - 2010: Offiser | Operasjonsromsbestyrer, Sjøforsvaret

Utdanning

  • 2017: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • 2008: Offisersutdanning, BKMA Sjøforsvaret

Språk

  • Norsk og engelsk

Kontaktinformasjon