Hjem
Thomas Hem 1 1

Thomas Hem

Kompetanseområde

Hem har hovedarbeidsområder innen selskapsrett, kommersiell kontraktsrett, obligasjonsrett, formuerett og arbeidsrett. Han bistår store og små virksomheter med rådgivning og tvisteløsning innen disse områder. Hem bistår og har bistått norske og utenlandske klienter med oppkjøp, selskapsrettslige/aksjonærrettslige, kontraktsrettslige og arbeidsrettslige spørsmål som oppstår i denne forbindelse.

Hem har betydelig erfaring med kommersiell tvisteløsning i og utenfor domstolene, og har omfattende erfaring med ulike typer aksjonær- og transaksjonstvister. Hem har lang og solid erfaring innen forretningsjus, og har også bistått med kontraktsforhandlinger og analyser av selskapsrettslige spørsmål.

Han besitter en bred og sammensatt kompetanse, som gir et godt grunnlag for å yte helhetlig, operativ og praktisk rådgivning både rettslig og kommersielt.

Arbeidserfaring

  • 2022 - d.d.: Advokat og partner, Codex Advokat Oslo AS
  • 2019 – 2022: Advokat og assosiert partner, Codex Advokat Oslo AS
  • 2010 – 2019: Codex Advokat Oslo AS
  • 2008 – 2010: Tenden Advokatfirma ANS
  • 2006 – 2007: Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma
  • 2004 – 2006: UNE
  • 2003 – 2003: Oslo kommune, vikariat

Utdanning

  • 2002: Cand. jur., Universitetet i Oslo (spesialfag: skatterett og selskapsrett)
  • 1995: Cand. mag., grunnfag, mellomfag og hovedfagskurs i sosiologi, Universitetet i Oslo
  • 1994: Grunnfag i psykologi, Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon