Hjem

Prosjekt­erings -og planleggingsfasen i bygge­prosjekter – Fra a til å

Ethvert bygg- og anleggsarbeid må planlegges nøye. Før arbeidene kan settes i gang må utførelsen beskrives, det må lages tegninger/planer og det må gjøres beregninger slik at resultatet blir innenfor gjeldende lover og forskrifter. Arbeidet med å utarbeide beskrivelse og tegninger, herunder metode og materialvalg kaller vi prosjektering.

fugleperspektiv av en havn