Hjem

Reguleringsplanprosessen – en praktisk bekrivelse av gjennomføringen - fra a til å

Av: Codex Advokat

Når en eiendom skal utvikles, vil en reguleringsplan alltid være utgangspunktet for prosjektet. Reguleringsplanen gir en helhetlig plan for et område, og vil som oftest gi svar på disse spørsmålene: - Kan det bygges? Hva kan bygges? Hvor mye kan det bygges? Hvor høyt kan det bygges? I hvilken rekkefølge må det bygges?

Reguleringsplanprosessen
Del