Hjem

Plan og bygg

Plan- og bygningsrett berører næringsliv og den enkelte person på viktige områder. En byggeprosess eller andre tiltak på egen eller naboens eiendom kan bli inngripende eller medføre ulempe for de berørte parter. Prosessen være kostbar og komplisert for både næringsdrivende og privatpersoner.

Plan og bygg
icon