Hjem
icon

Utleie næring og kontrakter: Sjekkliste

utleie næring

Kontrakter for utleie av næring er viktig for partene. Men hva skal egentlig en slik kontrakt inneholde? Nedenfor har vi laget en overordnet sjekkliste du kan benytte deg av ved utforming av kontrakter.

Viktige forhold du trenger å vite om utleie av næring og kontrakter:

Dette bør du ha med i din kontrakt for utleie av næring

 1. Avtalens formål
  - Beskrivelse av formål.
 2. Leieberegning
  - Hvor lenge varer utleien?
  - Hva skjer hvis leien varer utover avtalen?
  - Startdato- og sluttdato for utleie
 3. Fakturering
  - Leie faktureres i henhold til gjeldende prisliste med tillegg og gjeldende mva/offentlige leie eller omsetningsavgifter
  - Månedsleie og dagleie (forskuddsvis og etterskuddsvis)
  - Dato for forfall på faktura
  - Vilkår ved for sen betaling
  - Regler for inkasso
  - Vilkår for reklamasjon
 4. Utleieutstyr
  - Driftsklart utstyr ved utlevering som tilfredsstiller sikkerhetskrav
  - Fremgangsmetode dersom utstyret avviker fra det som ble avtalt
  - Retningslinjer for tilbakelevering av utstyr
  - Regler for vedlikehold og bruksforskrifter
  - Betingelser for bruk av utstyr
 5. Tilsyn og bruk av utstyr
  - Leietaker er ansvarlig for bruk av utstyr
  - Utstyret skal kun brukes i henhold til de arbeidsoppgaver som er avtalt
  - Plikt til å følge instrukser
  - Miljømessige belastninger
  - Driftsmessig vedlikehold må ivaretas
  - Ikke tillatt å endre utstyret
 6. Forsikring
  - Forsikring av utleieutstyr og skade på tredjemann
  - Dette dekker forsikringen, beskrivelse av egenandel og kostnader
 7. Risiko og ansvar
  - Risiko overflyttes fra leverandør til utleier ved overtakelse og frem til returnering
  - Leietaker har erstatningsansvar ved tap og følgeskader
 8. Force majeure (oppfyllelseshindringer)
  - Hindringer som ikke med rimelig kan overvinnes eller at oppfyllelse av avtalen medfører så stor ulempe eller utgift at det oppstår vesentlig misforhold til leietakers interesse i å oppfylle avtalen.
 9. Oppsigelse og heving
  - Skriftlig varsel ved oppsigelse
  - Utleier kan heve avtalen dersom leietaker misligholder avtalen
 10. Tvister
  - Forhandlinger
  - Ordinær rettergang med verneting

MVA på utleie av næring

Merverdiavgiftsloven gjelder i utgangspunktet ikke for utleie av fast eiendom eller rettighet til fast eiendom. Dette medfører at leien ikke skal faktureres med mva og at utleier ikke har fradragsrett. Reglene gjelder for både utleie av næringseiendom og bolig. Den praktiske hovedregel ved utleie av bygg/lokaler til avgiftspliktig virksomhet og kommunale kompensasjonsberettigede leietakere er imidlertid at det søkes om frivillig registrering i merverdiavgiftsregisteret slik at utleier oppnår fradrag for inngående avgift.

Vi har dyktige advokater som kan bistå deg med dette, slik at du unngår å gjøre noe feil.

Kontraktsjekken

Orden og forutsigbarhet. Det er stikkord for Codex Advokat, som tilbyr kontraktsjekken. Hva innebærer denne tjenesten? Du får en grundig juridisk gjennomgang og analyse av dine kontrakter og avtaler.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

 • Spørsmål knyttet til utleie næring og kontrakter
 • Juridisk rådgivning
 • Utarbeidelse av kontrakt og gjennomgang
 • Kontraktsjekk

Har du spørsmål knyttet til utleie næring og kontrakter? Snakk med oss.

Thomas Hem

Forretningsadvokat