Hjem
icon

Kjøpekontrakter

En konditor leser gjennom en avtale på sin iPad.

En kjøpekontrakt inngås normalt mellom to parter. Det kan for eksempel overføres eiendommer, rettigheter eller andre gjenstander. Det er viktig at kjøpekontrakten signeres og vedtas av både kjøper og selger.

Det er også bindende å kun inngå en muntlig avtale, men vi anbefaler å inngå en skriftlig kjøpekontrakt. En skriftlig kjøpekontrakt er verdifull dersom det oppstår tvister i etterkant.

Viktige forhold du trenger å vite om kjøpekontrakter:

Hva bør en kjøpekontrakt inneholde?

En kjøpekontrakt vil varierer noe ut i fra partenes behov, kjøpsgjenstand og gjeldende regelverk.

Overordnet innhold i en kjøpekontrakt bør blant annet være:

 • Identifisering av parter
 • Beskrivelse av salgsobjekt
 • Overdragelsessum
 • Tidspunkt for overdragelse
 • Betalingstidspunkt
 • Vilkår om partenes gjennomføringsplikter som må være oppfylt
 • Hvem som bærer omkostninger ved overdragelsen
 • Dato og signaturer

Å skrive en god kjøpekontrakt er som regel skreddersøm.

En kontrakt som passer godt i et tilfelle, vil ikke nødvendig passe i et annet.

Ulike standarder og gratiskontrakter på Internett kan rettslige sett være gode isolert. Derimot er det ikke sikkert at disse passer på ditt konkrete tilfelle. Det vil ofte føre galt av sted hvis partene legger til grunn at "one size fits all".

Advokatregningene blir ofte enorme i etterkant hvis partene har hatt en slik tilnærming.

Å få hjelp til å utforme en passende kontrakt er derfor viktig.

Kontraktsjekken

Orden og forutsigbarhet. Det er stikkord for Codex Advokat, som tilbyr kontraktsjekken. Hva innebærer denne tjenesten? Du får en grundig juridisk gjennomgang og analyse av dine kontrakter og avtaler.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

 • Spørsmål knyttet til kjøpekontrakter
 • Utarbeidelse av kjøpekontrakter
 • Gjennomgang av kjøpekontrakt
 • Kontraktsjekk
 • Tvisteløsning og forhandlinger
 • Juridisk rådgivning
 • Støtte i rettssak

Har du spørsmål knyttet til kjøpekontrakter? Snakk med oss.

Thomas Hem

Forretningsadvokat