Hjem
icon

Kommersielle avtaler

To profesjonelle parter inngår en avtale.

En kommersiell avtale er en kontrakt mellom to profesjonelle parter. Kontrakten vil variere ut i fra partenes behov og ønsker.

Viktige forhold du trenger å vite om kommersielle avtaler:

Hva er en kommersiell avtale?

Kommersielle avtaler er viktig i alle bransjer.

Vi kan hjelpe deg med alt knyttet til kommersielle kontrakter. Blant annet kan vi bistå deg i utforming av kontrakter, gjennomgang av kontrakter, kvalitetssikring, rådgivning, forhandlinger og gjennomføring. Et godt samarbeid fører til gode resultater.

En kommersiell kontrakt bør justeres i henhold til relevant rettsområde, samt partenes behov og ønsker.

I tillegg er det hensiktsmessig at innholdet er klart og forutsigbart, slik at det ikke oppstår konflikter verken før, under eller i etterkant av kontraktsforholdet.

Det er ikke uvanlig at det oppstår konflikter mellom partene. Blant annet kan leveringen være mangelfull eller forsinket, og underveis kan partene, til tross for en god kontrakt, bli uenige om hva som faktisk ble avtalt.

Kontraktsbrudd har ulike konsekvenser. Avhengig av bruddets alvorlighetsgrad kan det utløse erstatningskrav, prisavslag og heving av kjøpet.

Eksempler på kommersielle kontrakter

 • Kjøp og salg av aksjer
 • Kjøp og salg av innmat
 • Konsulent- og oppdragsavtaler
 • Konfidensialitetsavtaler
 • Intensjonsavtaler
 • Service- og vedlikeholdsavtaler
 • Prosjektavtaler
 • Opsjonsavtaler
 • Agenturavtaler
 • Salgs- og leveranseavtaler
 • Fabrikasjons- og tilvirkningsavtaler
 • Samarbeids- og joint venture-avtaler
 • Forhandler, distribusjons- og franchiseavtaler
 • Tjeneste- og rådgivningsavtaler
 • Leie- og leasingavtaler

Kontraktsjekken

Orden og forutsigbarhet. Det er stikkord for Codex Advokat, som tilbyr kontraktsjekken. Hva innebærer denne tjenesten? Du får en grundig juridisk gjennomgang og analyse av dine kontrakter og avtaler.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

 • Tvisteløsning
 • Forhandlinger
 • Juridisk rådgivning
 • Utforming og gjennomgang av avtale / kontrakt
 • Støtte i rettssak

Har du spørsmål knyttet til kommersielle avtaler? Snakk med oss.

Thomas Hem

Forretningsadvokat