Hjem
icon

Kjøp og salg av eiendoms­aksjeselskap

Kjøp og salg av eiendomsaksjeselskap

Vi redegjør i denne artikkelen for noen viktige praktisk forhold som kjøpere og selgere av eiendomsaksjeselskaper bør merke seg.

Kontrakt

Partene bør benytte en egnet kontrakt. For eksempel kan meglerstandarden benyttes. Kontrakten foreligger i to versjoner. En med og en uten oppgjørsansvarlig. Kontraktene er gjennomregulerte og er hyppig anvendt blant aktører i eiendomsbransjen. Å benytte en kjent standard ved en eiendomstransaksjon medfører som regel en raskere vei til målet under kontraktforhandlingene enn om ukjente dokumenter anvendes.

Finansiering – saksbehandlingsregler i aksjeloven § 8-10

Partene bør i en tidlig fase avklare hvordan finansieringen av transaksjonen skal skje. Som regel benyttes bankfinansiering og i slike tilfeller ønsker kjøpers bank normalt at eiendommen skal stilles som sikkerhet for lånebeløpet. Slik sikkerhetstillelse påkrever betydelig saksbehandling etter aksjelovens regler. Kjøper og selger må derfor ha god kommunikasjon med banken og oppgjørsansvarlig slik at det ikke oppstår unødige forsinkelser med finansieringen og betaling av kjøpesummen. Også banken bør involveres på et tidlig tidspunkt slik at aksept for påkrevd finansieringsdokumentasjon kommer på plass innen gjeldende tidsrammer.

Bygningen kan stå på festet tomt

Det er viktig å kontrollere om bygningen står på eid eller festet tomt. Dersom det er næringsbygg som overdras og bygget står på festet grunn, er det ingen automatikk i at festekontrakten blir- eller kan kreves forlenget. Ofte kan kjøper og selger ha ulikt syn på hvor sannsynlig det vil være at festekontrakten kan bli forlenget. For å vurdere hvordan gjenstående leietid skal reflekteres i kjøpesummen er det viktig at premissene og grunnlaget for kontraktsforlengelse avklares før transaksjonen gjennomføres.

Kjøpesumsberegning – justering for gjeld og arbeidskapital

Utgangspunktet for prisen på aksjene er normalt eiendommens verdi. Det kan for eksempel tenkes at en eiendom er verdsatt til NOK 50 millioner. Ettersom eiendommen kjøpes indirekte via aksjeselskapet, er det viktig å være oppmerksom på at kjøpesummen som regel blir justert for gjeld og arbeidskapital. Dette innebærer at selskapets balanse som regel bli avgjørende for hva som konkret skal betales under oppgjøret. I praksis kan kontantvederlaget avvike betydelig fra eiendommens opplyste verdi. For enkelte kan dette oppleves som overraskende.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål knyttet til kontrakter
  • Kontraktsjekk
  • Utforming av kontrakt
  • Tvisteløsning
  • ForhandlingerThomas Hem

Forretningsadvokat