Hjem

Koronaviruset – Hvordan skal utleier håndtere MVA ved redusert eller utsatt betaling av husleie?

Av: Codex Advokat

Koronakrisen medfører at mange næringsdrivende har mistet inntektsgrunnlaget, hvilket igjen fører til at husleien ikke kan betales. I denne sammenheng oppstår spørsmålet om hvordan utleier skal forholde seg til rapportering av merverdiavgift på husleien. I det følgende forutsettes det at utleier er frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av lokaler til merverdiavgiftspliktig leietaker.

En kvinne med munnbind ser på kameraet mens hun holder mobilen sin foran seg.
Del