Hjem

Korona­viruset:
Spørsmål og svar

Spredningen av koronaviruset fører med seg mange juridiske utfordringer, og reiser vanskelige spørsmål. Codex Advokat ønsker å gi deg minst én bekymring mindre. Vi har derfor opprettet en FAQ-side som oppdateres jevnlig med nye artikler om koronaviruset. Vi er her for deg som arbeidsgiver og næringsdrivende. Snakk med oss.

En mann med ansiktsmaske.