Hjem

Kompensasjon for avlyste arrangementer grunnet korona

Av: Codex Advokat

Er du arrangør i frivillighets- og idrettssektoren som må avlyse, stenge eller utsette et arrangement grunnet koronaviruset kan du frem til 21. april søke om kompensasjon for økonomisk tap i forbindelse med at arrangementet ikke kan gå som planlagt.

Idrettsarrangement avlyst korona
Del