Hjem

Koronaviruset – Sykemelding og sykepenger

Av: Codex Advokat

Kjenner du til reglene rundt sykemelding og sykepenger som følge av koronaviruset (coronaviruset)? I denne artikkelen kan du lese mer om arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger, og arbeidstakers sykepengerettigheter som følge av koronaviruset.

En mann ser seriøst mot kameraet.

Sist oppdatert: 31.03.20

Hvem har rett på sykemelding som følge av koronavirus?

De som er smittet, de man antar er smittet og de som er pålagt karantene av myndighetene kan ha rett til sykemelding som følge av koronavirus.

Arbeidstakere som er pålagt karantene av myndighetene har tidligst rett på sykemelding fra det tidspunktet myndighetene påla personen karantene.

Friske arbeidstakere, som ikke er pålagt karantene av myndighetene, har ikke rett til sykemelding. Heller ikke arbeidstakere i risikogruppen.

Kan alternativer til sykemelding vurderes?

Selv om en arbeidstaker er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene, kan det hende at arbeidstaker kan fortsette sitt arbeid dersom det tas i bruk hjemmekontor eller andre løsninger. Er hjemmekontor eller andre løsninger mulig og helsemessig forsvarlig, har ikke arbeidstaker rett til sykemelding.

Har arbeidstakere rett til sykepenger som følge av at myndighetene har stengt skoler og barnehager?

Arbeidstakere som må være hjemme med barn som følge av stengte skoler og barnehager, men som ikke selv er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene, har ikke rett på sykepenger. De kan imidlertid ha rett til å bruke omsorgsdager og få omsorgspenger.

Arbeidsgiver må betale lønn for de første tre dagene arbeidstaker er hjemme som følge av stengte skoler og barnehager. Arbeidsgiver skal også betale lønn for de øvrige omsorgsdagene, men kan få dette tilbakebetalt fra NAV ved å sende refusjonskrav til NAV.

Gir stengte virksomheter og permitteringer rett til sykepenger?

Arbeidstakere som er friske, men som er blitt permittert som følge av koronavirus, har ikke rett til sykepenger. De kan imidlertid ha rett på dagpenger.

Arbeidstakere som er syke kan ha rett på sykepenger.

Hvor lenge må arbeidsgiver betale lønn ved sykemelding som følge av koronavirus?

Den vanlige arbeidsgiverperioden med lønn fra arbeidsgiver i de første 16 dagene ved sykemelding gjelder ikke ved sykemelding som følge av koronavirus. Er man sykemeldt som følge av koronavirus, reduseres arbeidsgiverperioden til 3 dager. Deretter overtar NAV ansvaret for sykepenger.

Arbeidstaker kan i medhold av arbeidsavtale eller tariffavtale ha rett på full lønn fra arbeidsgiver utover de første 16 dagene. Her må avtalene tolkes.

Hvor lenge må arbeidsgiver betale sykepenger ved permittering?

Er arbeidstaker sykemeldt før permittering trer i kraft, må arbeidsgiver betale sykepenger frem til permitteringen trer i kraft, altså ut utløpet av varslingsperioden. Deretter er det NAV som overtar ansvaret for utbetaling av sykepenger.

Har du spørsmål rundt sykepenger og sykemelding?

Snakk med oss. Vi har lang erfaring i arbeidsrett. Alle arbeidsrettslige problemstillinger og tvister mellom to eller flere parter må håndteres individuelt og på riktig måte.

Det vil som regel være en fordel å la seg bistå av advokat med omfattende arbeidsrettslig erfaring.

Del