Hjem

Koronaviruset – Regler om avbestilling, manglende betaling og leveranse

Av: Codex Advokat

I norsk kontraktsrett er utgangspunktet at avtaler skal oppfylles av begge parter. Dersom den ene parten ikke overholder sine forpliktelser, medfører dette et kontraktsbrudd som igjen utløser et erstatningsansvar. Kan spredningen av koronaviruset (coronaviruset) gi mulighet til fritak fra oppfyllelse av kontrakten, enten helt eller delvis, uten at partene kommer i ansvar? I denne artikkelen har vi valgt ut noen aktuelle problemstillinger som er knyttet til avbestilling, manglende betaling og leveranse grunnet koronaviruset.

En hjelm ligger på et arbeidsbord.
Del