Hjem

Tilskuddsordningen for koronarammede bedrifter

Av: Codex Advokat

Dato: 21.04.20

Har din virksomhet rett til tilskudd, og hvordan søker man om det? De nye reglene for tilskudd er sammensatte, og det må gjøres en rekke konkrete vurderinger. Nedenfor følger hovedtrekkene i ordningen.

Tilskudd fra staten korona
Del