Hjem

Tilskuddsordningen for koronarammede bedrifter

Av: Codex Advokat

Har din virksomhet rett til tilskudd, og hvordan søker man om det? De nye reglene for tilskudd er sammensatte, og det må gjøres en rekke konkrete vurderinger. Nedenfor følger hovedtrekkene i ordningen.

Tilskudd fra staten korona
Del