Hjem
Vegard M Lund 1 1

Vegard M. Lund

Arbeidserfaring

 • 2017 – d.d.: Advokat og partner, Codex Advokat Oslo AS
 • 2016 – 2017: Advokat og assosiert partner, Codex Advokat Oslo AS
 • 2003 – 2016: Egen advokatpraksis i Oslo, bl.a. sist i kontorfellesskap i Advokatforum DA
 • 1997 – 2003: Avdelingsleder juridisk avdeling, Manpower AS
 • 1995 – 1997: Dommerfullmektig, Oslo Byrett
 • 1993 – 1995: Advokat, Bull & Co Advokatfirma ANS
 • 1993 – 1993: Advokatbevilling
 • 1991 – 1993: Dommerfullmektig, Oslo Byrett
 • 1990 – 1991: Advokatfullmektig, arbeidslivsavdelingen, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (senere Virke)

Utdanning

 • 1990: Cand.jur., Universitetet i Oslo
 • 1989: Vitenskapelig assistent, Institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon