Hjem
Vegard M Lund 1 1

Vegard M. Lund

Kompetanse

Vegard M. Lund er utdannet cand. jur ved Universitetet i Oslo. Han har betydelig erfaring og kompetanse innen arbeidsrettslige og kontraktsrettslige spørsmål på mange ulike områder. Blant annet i krysningsfelt mellom selskapsrett, arbeidsrett og annen kontraktsrett, som avtaler om franchise, agenturer, konsulentavtaler og andre tilknytningsformer.

Gjennom flere store lovendringer har han siden 1997 særlig opparbeidet seg betydelig praktisk erfaring og spesialistkompetanse knyttet til alle sider av bemanningsbransjen. Han bistår store, men også små virksomheter på de fleste forretningsjuridiske områder.

Arbeidserfaring

 • 2017 – d.d.: Advokat og partner, Codex Advokat Oslo AS
 • 2016 – 2017: Advokat og assosiert partner, Codex Advokat Oslo AS
 • 2003 – 2016: Egen advokatpraksis i Oslo, bl.a. sist i kontorfellesskap i Advokatforum DA
 • 1997 – 2003: Avdelingsleder juridisk avdeling, Manpower AS
 • 1995 – 1997: Dommerfullmektig, Oslo Byrett
 • 1993 – 1995: Advokat, Bull & Co Advokatfirma ANS
 • 1993 – 1993: Advokatbevilling
 • 1991 – 1993: Dommerfullmektig, Oslo Byrett
 • 1990 – 1991: Advokatfullmektig, arbeidslivsavdelingen, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (senere Virke)

Utdanning

 • 1990: Cand.jur., Universitetet i Oslo
 • 1989: Vitenskapelig assistent, Institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon