Hjem

Byggherre­forskriften – Viktige plikter for byggherren

Byggherreforskriften kommer til anvendelse når det skal utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeider. Men hvem retter forskriften seg egentlig mot? Denne artikkelen er ment å gi en kort innføring i forskriftens bestemmelser, og da primært kapittel 2 som regulerer byggherrens plikter.

En byggherre står inni et hus og holder opp papirer med plantegninger