Hjem

Eiendoms­utvikling: Dispen­sasjon fra byggegrense, rekkefølge­krav, høyde­krav og BYA

Som utbygger eller eiendomsutvikler vil neste stadium etter at en idé blir til, være å søke til kommunen om tillatelse. Spørsmålet er jo om kommunen kan godkjenne byggesøknaden for prosjektet deres slik det foreligger, om dere må søke dispensasjon og i ytterste konsekvens må man foreta omprosjektering.

Når søknaden er fullstendig, skal kommunen gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Dette fremgår direkte av lovens § 21-4.

En brun hytte