Hjem

Avslutningsfasen i byggeprosjekter – fra a til å

Formålet med avslutningsfasen er å dokumentere og evaluere at prosjektet er gjennomført i tråd med kontrakten og overlevering i henhold til mål og rammer. Ved avslutning av byggeprosjekter er det fordelaktig at begge parter formaliserer overtakelsen for å unngå problemer og misforståelser.

En mann står på et lager og tar notater