Hjem

Gjennomføringsfasen i byggeprosjekter – fra a til å

Utførelsesfasen er gjennomføringen av byggearbeidet frem til eventuell prøvedrift og overtakelse. I kontraktsoppfølgingen skal du verifisere at eiendommen blir slik det er beskrevet i kontrakten. Det er viktig å forstå at kontraktsoppfølgingen gjelder kvalitet på alle kontraktsfestede prosjektmål - Ikke bare volum og framdrift. Dersom det som leveres har blitt endret ift. det som er avtalt i kontrakten, kan endringen være en ulovlig direkte anskaffelse. Det er derfor essensielt å ha kontroll på eventuelle endringer som gjøres i avtalen og at disse er i tråd med regelverket.

Flere mennesker diskuterer rundt et bord i en lagerbygning