Hjem

Hvilke verktøy har byggherren for å justere leveransen uten store økonomiske konsekvenser?

Av: Codex Advokat

I et langt byggeprosjekt kan det av ulike grunner oppstå behov for å justere leveransen. Entreprisekontraktene har derfor endringsregler som åpner for at byggherren kan gjøre endringer i avtalt leveranse, vederlag og tidsfrister.

Hvilke verktøy har byggherren for å justere leveransen
Del