Hjem

Reklamasjonen var fremsatt for sent, men vant frem med kravet!

Av: Codex Advokat

I entreprise- og rådgivningskontrakter stilles det strenge krav til varsling av krav. Reglene er kompliserte og unnlatt varsling kan medføre at berettigede krav og innsigelser bortfaller.

Forretningsmann i blå skjorte
Del