Hjem
icon

Dekningssalg

En lys og ryddig leilighet.

Ved salg av eiendom, vil det foreligge en bindende avtale mellom kjøper og selger når kjøper aksepterer selgerens tilbud. I noen tilfeller misligholder kjøper sin del av avtalen, eksempelvis ved å ikke betale kjøpesummen.

I slike situasjoner kan selger vurdere et dekningssalg av eiendommen. Denne artikkelen gir deg viktig informasjon knyttet til et dekningssalg.

Viktige forhold du trenger å vite om dekningssalg:

Hva er et dekningssalg?

Hvis en kjøper misligholder sine betalingsforpliktelser vesentlig, kan selgeren vurdere et dekningssalg. Et dekningssalg innebærer en heving av kjøpsavtalen.

Eiendommen vil bli annonsert på nytt, og andre kan kjøpe eiendommen.

Heving av kjøpskontrakt

Etter avhendingsloven § 5-3 kan selger heve en kjøpskontrakt ved vesentlige kontraktsbrudd fra kjøpers side. Eksempler på dette er manglende finansiering innen frist. Ofte er fristen satt til 1 måned etter overtakelse.

Selger må varsle den opprinnelige kjøperen om heving av kjøpskontrakt og hvilke konsekvenser dette medfører.

Blant annet vil den opprinnelige kjøperen få kostnader knyttet til et nytt salg (annonsekostnader, megler osv.). Et eventuelt økonomisk tap må også dekkes av den opprinnelige kjøperen.

Etter at selger har informert kjøper om heving, kan selger annonsere eiendommen på nytt. Det vil si gjennomføre et dekningssalg.

Selgers forpliktelser

Ved gjennomføring av et dekningssalg er selger forpliktet til å begrense tapet den opprinnelige kjøperen blir påført.

Selgers plikt til å begrense tapet følger av erstatningsrettslige prinsipper.

Inngått bud med forbehold?

Hvis den opprinnelige kjøperen har inngått et bud med forbehold, kan kjøper frigjøre seg fra kjøpsavtalen uten konsekvenser. Dette innebærer at den opprinnelige kjøperen ikke trenger å dekke noen kostnader ved et dekningssalg.

Det er viktig at dette er tydelig formulert, slik at du unngår misforståelser underveis.

Selger kan ikke kreve erstatning for økonomiske tap hvis kjøper har inngått et bud med forbehold.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Juridisk rådgivning knyttet til dekningssalg
  • Spørsmål knyttet til dekningssalg

Har du spørsmål knyttet til dekningssalg? Snakk med oss.

Irene Jarland
Eiendomsmegler MNEF

Eiendomsrett og entrepriserett