Hjem
icon

Dekningssalg

En lys og ryddig leilighet.

Ved salg av eiendom, vil det foreligge en bindende avtale mellom kjøper og selger når kjøper aksepterer selgerens tilbud. I noen tilfeller misligholder kjøper sin del av avtalen, eksempelvis ved å ikke betale kjøpesummen.

I slike situasjoner kan selger vurdere et dekningssalg av eiendommen. Denne artikkelen gir deg viktig informasjon knyttet til et dekningssalg.

Dekningssalg - Dette får du vite:

Hva er et dekningssalg?

Hvis en kjøper misligholder sine betalingsforpliktelser vesentlig, kan selgeren vurdere et dekningssalg. Et dekningssalg innebærer en heving av kjøpsavtalen.

Eiendommen vil bli annonsert på nytt, og andre kan kjøpe eiendommen.

Slik hjelper vi deg:
Du får juridisk bistand og bistand i spørsmål knyttet til dekningssalg.

Heving av kjøpskontrakt

Etter avhendingsloven § 5-3 kan selger heve en kjøpskontrakt ved vesentlige kontraktsbrudd fra kjøpers side. Eksempler på dette er manglende finansiering innen frist. Ofte er fristen satt til 1 måned etter overtakelse.

Selger må varsle den opprinnelige kjøperen om heving av kjøpskontrakt og hvilke konsekvenser dette medfører.

Blant annet vil den opprinnelige kjøperen få kostnader knyttet til et nytt salg (annonsekostnader, megler osv.). Et eventuelt økonomisk tap må også dekkes av den opprinnelige kjøperen.

Etter at selger har informert kjøper om heving, kan selger annonsere eiendommen på nytt. Det vil si gjennomføre et dekningssalg.

Selgers forpliktelser

Ved gjennomføring av et dekningssalg er selger forpliktet til å begrense tapet den opprinnelige kjøperen blir påført.

Selgers plikt til å begrense tapet følger av erstatningsrettslige prinsipper.

Inngått bud med forbehold?

Hvis den opprinnelige kjøperen har inngått et bud med forbehold, kan kjøper frigjøre seg fra kjøpsavtalen uten konsekvenser. Dette innebærer at den opprinnelige kjøperen ikke trenger å dekke noen kostnader ved et dekningssalg.

Det er viktig at dette er tydelig formulert, slik at du unngår misforståelser underveis.

Selger kan ikke kreve erstatning for økonomiske tap hvis kjøper har inngått et bud med forbehold.

Hva gjør Codex Advokat for deg?

 • Du får juridisk rådgivning knyttet til dekningssalg.
 • Du får bistand i spørsmål knyttet til dekningssalg.

Bli kjent med våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi har spesialiserte advokater innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Har du spørsmål knyttet til dekningssalg? Snakk med oss.

Irene Jarland

Eiendomsmegler MNEF

Eiendomsrett og entrepriserett