Hjem
icon

Ettårsbefaring ny bolig - Viktige regler

Mann som slapper av i godstolen i sitt nye hus

Det er viktig å kjenne til regler og rettigheter ved kjøp av ny bolig. Det er noen fallgruver du må være oppmerksom på hvis du oppdager feil og mangler på boligen. En ettårsbefaring ved nyoppført bolig skal bidra til å ivareta kjøpers interesser.

Viktige forhold du trenger å vite om ettårsbefaring på bolig:

Når og hvorfor gjennomføres en ettårsbefaring?

En ettårsbefaring gjøres ett år etter overtakelse av nyoppført bolig.

Ettårsbefaringen skal avdekke eventuelle feil og mangler som har blitt oppdaget etter overtakelsen.

Hva er forbrukerens rettigheter?

I forbrukerentreprise er byggherre forbrukeren. Det vil si den som skal kjøpe og bruke boligen. Det er reglene i bustadoppføringslova som regulerer forholdet mellom byggherre og entreprenør. Bustadoppføringslova verner byggherre ovenfor entreprenør i byggesaker.

Forbrukeren kan blant annet kreve en ettårsbefaring på nybygg. Hvis det oppdages feil og mangler kan dette i utgangspunktet bli rettet eller kompensert for.

Det er viktig at forbruker kjenner til fristene for å reklamere på feil og mangler.

Hvilke reklamasjonsfrister må du kjenne?

Hvis du som forbruker overholder reklamasjonsfristene, kan du reklamere for oppdagede feil og mangler på arbeidet til entreprenør.

Det er også viktig å unngå at mangelskravene blir foreldet. Fristen for foreldelse er normalt 3 år etter at man kunne gjort krav gjeldende. Det finnes i utgangspunktet to viktige reklamasjonsfrister. Den er den relative reklamasjonsfristen og den absolutte reklamasjonsfristen.

Den absolutte reklamasjonsfristen er på 5 år etter overtakelse av bolig.

Den relative reklamasjonsfristen er en frist for å reklamere «innen rimelig tid» fra det tidspunktet forbruker kjente til eller burde kjenne til mangelen. Ofte burde man oppdage mangelen kort tid etter overtakelse, men man bør reklamere senest to måneder etter mangelen ble oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Skal du reklamere før ettårsbefaringen?

Når et byggeprosjekt er ferdig og det har skjedd en overtakelse, blir vanligvis risiko flyttet over på forbruker. Husk at reklamasjonsfristene løper, og kan gå tapt før ettårsbefaringen.

Vanligvis bør feil og mangler oppdages relativt raskt etter overtakelse. Ofte ligger fristen for oppdagelse på 2 måneder.

Hva skjer på en ettårsbefaring?

Både forbruker og entreprenør kan kreve en gjennomføring av ettårsbefaring. Det er vanlig å ta en teknisk kontroll på arbeidet, og vi anbefaler å benytte seg av en ekstern kontrollør eller fagkyndig takstmann.

Det er også viktig å føre protokoll fra ettårsbefaringen. Feil og mangler skal føres inn i protokollen og fremmes samlet ved reklamasjon.

Skal du reklamere etter ettårsbefaringen?

Hvis du oppdager feil eller mangler i etterkant av ettårsbefaringen, må du reklamere dette «innen rimelig tid».

Tommelfingerregelen er at du bør reklamere innen en frist på 2 måneder eller oppdagelse. Det er også viktig at reklameringen skjer innen den absolutte fristen på 5 år etter overtakelse av bolig.

Utbedring av feil og mangler etter ettårsbefaringen

I henhold til bustadoppføringslova § 32 har entreprenør en rettingsadgang han kan påberop seg før forbrukeren kan gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende.

Det vil si at hvis entreprenør ikke vil utbedre en feil eller mangel, så kan forbruker ha rett på prisavslag eller erstatning.

Forbruker må imidlertid kunne legge ved bevis på feil og mangler, og må ha forholdt seg innenfor reklamasjonsfristene.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Håndtering av problemstillinger ved ettårsbefaring
  • Spørsmål knyttet til ettårsbefaring
  • Spørsmål knyttet til feil og mangler på bolig
  • Juridisk rådgivning
  • Bistand i rettssak

Har du spørsmål knyttet til ettårsbefaring? Snakk med oss.

Irene Jarland
Eiendomsmegler MNEF

Eiendomsrett og entrepriserett