Hjem
icon

Overdragelse av eiendom mellom ektefeller / samboere

Et par som ser på hverandre mens de lager mat på kjøkkenet.

Ved overdragelse av eiendom mellom ektefeller og samboere benyttes "skjøte" ved fast eiendom og "overføring av hjemmel til andel i borettslag" ved borettslag.

Overdragelse av eiendom - Dette får du vite:

Skjøte, dokumentavgift og tinglysningsgebyr

Ved overdragelse av eiendom benyttes skjøte eller overføring av hjemmel til andel i borettslag.

Dokumentet sendes til Statens kartverk som tinglyser.

Overdragelse av eiendom mellom ektefeller er fritatt for dokumentavgift når overdragelse skjer under ekteskapet eller ved den enes død. Overdragelse av eiendom ved separasjon / skilsmisse gir fritak for dokumentavgift for eiendom i felleseie, men ikke for eiendom i særeie.

Overdragelse av eiendom mellom samboere gir ikke fritak for dokumentavgift ved overdragelse av eiendom i løpet av samlivet. Ved samlivsbrudd gis det fritak for dokumentavgift når samboere har hatt samme folkeregistrerte adresse i minst to år, venter, har eller har hatt felles barn.

Det er ikke plikt til å tinglyse overdragelse.

En tredjepart skal som utgangspunkt forholde seg til grunnboken og grunnbokens positive troverdighet, og det anbefales å tinglyse for å oppnå rettsvern.

Tinglysningsgebyret er kr. 585,- for fast eiendom, og kr. 480,- for andel i borettslag (pr. 2020).

I tilfeller der overføringen av fast eiendom er en gave mellom ektefeller, må det skrives i en ektepakt for at overdragelsen skal være gyldig.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater bistår deg med overdragelse av eiendom ved å utarbeide kjøpekontrakt og skjøte, samt håndtering av oppgjøret for eiendommen, herunder tinglysing av skjøte og pantedokumenter.

Ektepakt

Hvis det er planlagt å overføre deler eller hele eiendommen til ektefellen i gave, må dette avtales i en ektepakt for å være gyldig.

Hvis overdragelsen skal tinglyses må ektepakten tinglyses både i ekteskapsregisteret og i grunnboken.

Ved tinglysning av ektepakt, må du passe på at du har fått med:

 • Gårds- og bruksnummer
 • Kommune eiendommen ligger i
 • Hvor stor eierbrøk som overføres fra hvem til hvem

Alle ektepakter må altså tinglyses i både Ektepaktregisteret i Brønnøysund og i grunnboken hos Statens kartverk for å få fullt rettsvern. Alternativt kan det brukes skjøte når overdragelsen tinglyses hos Kartverket, men da må det dokumenteres at gaven er gjort i ektepakt.

Slik hjelper vi deg:
Vi gir deg veiledning om ektepakt, forklarer deg hvilke behov den dekker og hva dere kan regulere.

Hva gjør du når ektefellen dør?

Ved dødsfall kan det bli nødvendig å overføre eiendommen til arvingene eller til gjenlevende ektefelle i uskifte.

Ektefeller og samboere trenger ikke betale dokumentavgift ved dødsfall.

For samboere gjelder dette imidlertid kun for felles bolig. Samboere må også være registrert på samme adresse på tidspunktet for dødsfall.

Hva gjør våre advokater for deg?

 • Du får rådgivning om overdragelse av eiendom.
 • Du får støtte ved dokumentasjon i skjøte og ektepakt.
 • Du får bistand i alle spørsmål knyttet til overdragelse.

Bli kjent med våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi har spesialiserte advokater innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Har du spørsmål knyttet til overdragelse av eiendom? Snakk med oss.

Irene Jarland

Eiendomsmegler MNEF

Eiendomsrett og entrepriserett