Hjem
icon

Overdragelse av eiendom mellom ektefeller / samboere

Et par som ser på hverandre mens de lager mat på kjøkkenet.

Ved overdragelse av eiendom mellom ektefeller og samboere benyttes "skjøte" ved fast eiendom og "overføring av hjemmel til andel i borettslag" ved borettslag.

Dette trenger du å vite om overdragelse av eiendom:

Skjøte, dokumentavgift og tinglysningsgebyr

Ved overdragelse av eiendom benyttes skjøte eller overføring av hjemmel til andel i borettslag.

Dokumentet sendes til Statens kartverk som tinglyser.

Overdragelse av eiendom mellom ektefeller er fritatt for dokumentavgift når overdragelse skjer under ekteskapet eller ved den enes død. Overdragelse av eiendom ved separasjon / skilsmisse gir fritak for dokumentavgift for eiendom i felleseie, men ikke for eiendom i særeie.

Overdragelse av eiendom mellom samboere gir ikke fritak for dokumentavgift ved overdragelse av eiendom i løpet av samlivet. Ved samlivsbrudd gis det fritak for dokumentavgift når samboere har hatt samme folkeregistrerte adresse i minst to år, venter, har eller har hatt felles barn.

Det er ikke plikt til å tinglyse overdragelse.

En tredjepart skal som utgangspunkt forholde seg til grunnboken og grunnbokens positive troverdighet, og det anbefales å tinglyse for å oppnå rettsvern.

Tinglysningsgebyret er kr. 585,- for fast eiendom, og kr. 480,- for andel i borettslag (pr. 2020).

I tilfeller der overføringen av fast eiendom er en gave mellom ektefeller, må det skrives i en ektepakt for at overdragelsen skal være gyldig.

Ektepakt

Hvis det er planlagt å overføre deler eller hele eiendommen til ektefellen i gave, må dette avtales i en ektepakt for å være gyldig.

Hvis overdragelsen skal tinglyses må ektepakten tinglyses både i ekteskapsregisteret og i grunnboken.

Ved tinglysning av ektepakt, må du passe på at du har fått med:

  • Gårds- og bruksnummer
  • Kommune eiendommen ligger i
  • Hvor stor eierbrøk som overføres fra hvem til hvem

Alle ektepakter må altså tinglyses i både Ektepaktregisteret i Brønnøysund og i grunnboken hos Statens kartverk for å få fullt rettsvern. Alternativt kan det brukes skjøte når overdragelsen tinglyses hos Kartverket, men da må det dokumenteres at gaven er gjort i ektepakt.

Hva gjør du når ektefellen dør?

Ved dødsfall kan det bli nødvendig å overføre eiendommen til arvingene eller til gjenlevende ektefelle i uskifte.

Ektefeller og samboere trenger ikke betale dokumentavgift ved dødsfall. For samboere gjelder dette imidlertid kun for felles bolig. Samboere må også være registrert på samme adresse på tidspunktet for dødsfall.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Rådgivning om overdragelse av eiendom
  • Støtte ved dokumentasjon i skjøte og ektepakt
  • Alle spørsmål knyttet til overdragelse

Har du spørsmål knyttet til overdragelse av eiendom? Snakk med oss.

Irene Jarland
Eiendomsmegler MNEF

Eiendomsrett og entrepriserett