Hjem
icon

Forskjellen mellom BTA, BRA og BOA

Mann som leser i dokumenter.

Ved kjøp og salg av bolig er det nyttig å kjenne til forskjellene mellom BRA, BRA og BOA. Denne artikkelen gir deg en oversikt over deres ulikheter.

Viktige forhold du trenger å vite mellom BTA, BRA og BOA:

Hva er BTA?

BTA står for bruttoareal. Bruttoarealet er boligens totale areal. BTA er alltid større enn BRA og BOA. BTA måles på utsiden av ytterveggene til boligen.

Det er viktig å kjenne til boligens BTA i spørsmål om nybygg og påbyggsprosjekter.

Hva er BRA?

BRA er en forkortelse for boligens bruksareal.

Bruksarealet er boligens totale innvendige areal.

Det er vanlig å dele dette inn i P-rom og S-rom. P-rom står for primærrom, og består av bruksarealet av alle rom som er til varig opphold. Det er P-rommet som brukes ved beregning av kvadratmeterpris.

S-rom står for sekundærrom, og er det totale bruksarealet som ikke kan defineres som oppholdsrom. Eksempelvis kott, garderobe, walk-in-closet, vinkjeller, uinnredet loft, boder og lignende. Ved å summere arealet av P-rom og S-rom finner du bruttoarealet.

BRA måles fra innsiden av veggene på boligen. Terrasser, åpne balkonger og lignende skal ikke tas med i målingen av BRA.

Når du skal markedsføre boligen er det BRA som skal oppgis. I tillegg skal du oppgi boligens ulike primærrom.

Hva er BOA?

BOA står for boareal.

Tidligere ble BOA sett på som den viktigste målingen ved boligsalg. Dette var fordi BOA kunne danne et utgangspunkt for sammenlikning av kvadratmeterpriser i boligmarkedet. BOA blir ikke lenger benyttet på dagens boliger.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Rådgivning knyttet til salg av bolig
  • Juridisk bistand
  • Spørsmål knyttet til BTA, BRA og BOA

Har du spørsmål knyttet til BTA, BRA eller BOA? Snakk med oss.

Irene Jarland
Eiendomsmegler MNEF

Eiendomsrett og entrepriserett