Hjem

Selge bolig selv

Du kan spare store kostnader knyttet til eiendomssalg, dersom du selger boligen selv. Du vil imidlertid også ha ansvar for opplysninger som gis ut, og dette kan være tidkrevende. I denne artikkelen gir vi deg 13 nyttige tips til hva du bør tenke på for å gjennomføre et trygt boligsalg uten megler.

En eldre kvinne sitter foran datamaskinen.
icon

Dette får du vite om å selge bolig selv:

Før boligen er lagt ut til salgs

Før du legger boligen ut for salg, er det en del ting du bør huske på å gjøre. I de neste avsnittene kommer vi med noen råd for hva du bør tenke på før salget.


Innhent bekreftet grunnboksutskrift: Oversikt over det som er tinglyst på eiendommen

Grunnboken er et offentlig register hvor man finner forpliktelser, rettigheter og heftelser som er tinglyst på eiendommen. Gjennom en grunnboksutskrift får du oversikt over det som er tinglyst på eiendommen. Denne informasjonen bør du bør gi videre til eventuelle kjøpere.

Obs! Er det rettigheter og heftelser som ikke er tinglyst? Da må man også innhente denne informasjonen, og opplyse om det ved salget.

Innhent informasjon fra kommunen: Informasjon som skal opplyses om ved salget

Typisk informasjon man må hente inn fra kommunen og opplyse om ved salget er:

 • Relevante reguleringsplaner for eiendommen
 • Om det foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest
 • Målebrev
 • Ligningsverdi
 • Informasjon om kommunale avgifter

Obs! Dersom det finnes offentlige pålegg ved eiendommen, må du også hente denne informasjonen og opplyse om dette ved salget, som for eksempel brann- og feiervesen.

Bestill teknisk tilstandsrapport: boligens tekniske og vedlikeholdsmessige stand

En teknisk tilstandsrapport vil bli utarbeidet av en takstmann, som først gjennomfører en grundig befaring av eiendommen. En slik rapport beskriver boligens tekniske og vedlikeholdsmessige stand.

Viktig! Denne rapporten kan hjelpe ved en eventuell konflikt mellom kjøper og selger i etterkant av salget, dersom det viser seg at boligen har feil eller mangler.

En grundig tilstandsrapport minsker muligheten for å havne i ansvar etter avhendingsloven, ettersom man har opplyst om de eventuelle feil eller svakheter som foreligger ved eiendommen.

I en tilstandsrapport fra takstmann vil du også få opplysninger om boligens areal.

Bestille opplysninger fra forretningsfører: Ved salg av selveierleilighet, andelsleilighet og aksjeleilighet

En forretningsfører gir informasjon angående blant annet:

 • Felleskostnader
 • Andel fellesgjeld
 • Betingelser på felles lån
 • Vedtekter og husordensregler
 • Innkalling til og referat fra siste årsmøte/generalforsamling

Obs! Denne informasjonen kan være av stor betydning for kjøper.

Verdifastsette eiendommen: Angivelse av prisantydning

Det er mulig å be om å få en verdivurdering av en takstmann.

Prisantydningen til boligen skal settes til en pris som samsvarer med tilsvarende eiendommer på markedet.

Tips! Her kan du gjøre søk på annonser, og eventuelt gå på visninger for å se på tilsvarende eiendommer i ditt område.

Utarbeidelse av salgsoppgave kan forhindre tvister med kjøper i etterkant

Vi anbefaler å utarbeide en salgsoppgave som inneholder opplysninger om boligen, av både positiv og negativ karakter, som gir potensielle kjøpere ett godt grunnlag for å vurdere kjøp av eiendommen.

Obs! Dersom du unnlater å informere om viktig informasjon i salgsoppgaven, eller angir feilaktig informasjon, risikerer du å bli møtt med mangelskrav fra kjøper med grunnlag i manglende eller uriktige opplysninger. Derfor er det av stor verdi å utarbeide en salgsoppgave med god kvalitet, slik at man kan unngå tvister med kjøper i etterkant.

Annonsere: Valg av plattform

Det er flere plattformer du kan anvende ved annonsering av salget. Noen eksempler er:

 • Finn.no
 • Aviser
 • Sosiale medier
 • Via venner og bekjente
 • Oppslag
 • Andre annonseringssider

Tips! Bruk gode bilder i annonsen. Flere bestemmer seg for å gå på visning ut fra inntrykket de får fra bildene i annonsene.

selge-bolig-selv2
Annonsering av boligen kan skje på ulike plattformer.

Når boligen er ute for salg

Visning: Klargjør eiendommen før visning

Det er viktig å klargjøre eiendommen før visning. Dette vil gi et godt førsteinntrykk for potensielle kjøpere.

Tips! Vær proaktiv på visning ved å besvare spørsmål og vise potensielle kjøpere rundt.

Husk! Noen ønsker å gå rundt på eiendommen alene, så gi rom til dette også.

Som sagt kan informasjonen som gis, eller ikke gis, ved visning være årsak til senere tvist med kjøper. Vær derfor klar på det du vet, og samtidig klar på det du ikke vet noe om. Selger kan senere bli stilt ansvarlig for de opplysningene som blir gitt på visning hvis disse viser seg å være feil, og kjøper har tillagt de aktuelle opplysningene vekt ved kjøpet.

Budrunde: Bud må være skriftlige

Når du arrangerer budrunde, bør du føre budlogg over:

 • Hvem som er budgiver
 • Tidspunkt for budet
 • Hvilket beløp som er bydd
 • Akseptfristen

Obs! Før et bud aksepteres, anbefales det at budgiver viser dokumentasjon på finansieringen.

Det er viktig at budene er skriftlig og at man kun aksepterer skriftlige bud. Når et bud er akseptert, oppstår det en bindende avtale mellom kjøper og selger.

Når boligen er solgt

Inngåelse av kjøpekontrakt: Skriftlig kjøpekontrakt

Inngåelse av kjøpekontrakt er ett av de to elementene ved salgsprosessen hvor det anbefales å bli bistått av en mellomperson, for eksempel en advokat eller eiendomsmegler.

Når bindende avtale er inngått gjennom en budrunde, bør man inngå en skriftlig kjøpekontrakt.

Kjøpekontrakten gjelder store verdier og et bredt omfang av rettigheter og plikter på hver av partenes hånd.

Overtakelse: Avtale tidspunkt for overtakelse

Ved avtaleinngåelse/aksept av bud avtales tidspunkt for overtakelse. Tidspunkt for overtakelse medtas i kjøpekontrakten.

Obs! Før overtakelse skal kjøpesummen være betalt av kjøper.

Anbefalinger:

 • Det anbefales ikke at selger overleverer nøkler til kjøper før kjøpesummen er betalt.
 • Det anbefales å signere overtakelsesprotokoll til kjøper før kjøpesummen er betalt.

Overføring av eiendom til ny eier

Etter at kjøper har overtatt eiendommen, overføres hjemmelen til ny eier. Med andre ord blir skjøten tinglyst over til kjøper. Utfylt og signert skjøte sendes til Statens Kraftverk.

Dersom man får bistand av en mellomperson til kontrakt og oppgjør, vil utfylling og innsending av skjøte være en del av bistanden.

Oppgjøret

Oppgjøret er ett av de to elementene ved salgsprosessen hvor det anbefales å bli bistått av en mellomperson, for eksempel en advokat eller eiendomsmegler. Dette er fordi det er store verdier som står på spill, og det er helt avgjørende at oppgjøret blir gjort riktig.

Oppgjøret består av:

 • Mottak av kjøpesummen
 • Tinglysning av eierskifte slik at eier oppnår rettsvern
 • Sletting av heftelser som hviler på eiendommen
 • Utbetaling av oppgjør til selger

Har du spørsmål knyttet til å selge bolig selv? Snakk med oss.

Irene Jarland

Eiendomsmegler MNEF

Eiendomsrett og entrepriserett

Har du spørsmål om å selge bolig selv?

Kontakt oss