Hjem
icon

Salg av overbeheftet eiendom

Et samboerpar som går igjennom papirarbeid.

En overbeheftet eiendom innebærer at det foreligger pengeheftelser på eiendommen som overstiger markedsverdien. Denne artikkelen gir deg viktig informasjon om salg av overbeheftet eiendom.

Viktige forhold du må vite om salg av overbeheftet eiendom:

Overskuddet blir utbetalt til selger

Boligprisene har steget betraktelig de siste årene.

Når du skal selge en eiendom vil lån tilknyttet tinglyste pengeheftelser på eiendommen innfris, og overskuddet går til selger.

Dette gjelder så lenge eiendommen ikke er overbeheftet. Men - hva gjør du hvis eiendommens pengeheftelser overstiger boligens markedsverdi?

Normalt sett vil ikke en eiendom være overbeheftet på grunn av at prisene stiger jevnt i markedet. Men i noen få tilfeller er ikke det tilstrekkelig.

Det motsatte kan skje dersom markedsverdien på eiendommer reduseres , da kan resultatet bli mange overbeheftete eiendommer.

Salg av overbeheftet eiendom?

Hvis eiendommen er overbeheftet på tidspunktet for salg, og salgssummen ikke er stor nok til å dekke eiendommens heftelser, er du avhengig av at din bank eller kreditorer godtar boligsalget.

Vanligvis vil profesjonelle pantekreditorer godta et ordinært frivillig salg. Det innebærer ofte en bedre avkastning på pantesikkerheten ved et tvangssalg.

Kjøpers krav om heftelsesfritt skjøte

I de aller fleste tilfeller krever kjøper et heftelsesfritt skjøte. For å ha et heftelsesfritt skjøte må kreditorer slette all pant.

Det er ikke umulig å selge en eiendom med heftelser, men det er ofte en god del vanskeligere. Vanligvis må eiendommen selges billigere på nærmere vilkår.

Hvis kreditorer ikke godkjenner et frivillig salg av eiendommen, kan ikke salget gjennomføres.

Hvis selger fortsatt ønsker å selge eiendommen, må selger sørge for at alle krav om panteheftelser blir innfridd.

Overbeheftet eiendom som skyldes tinglyste utlegg

Hvis en eier av en eiendom har ubetalte krav, kan kreditor begjære utlegg i eiendommen for å sikre sitt krav. En eiendom kan da bli overbeheftet på grunn av tinglyste utlegg. Dette kan føre til at eiendommen blir overbeheftet.

Det blir da opp til kreditorer om eier får tillatelse til å selge boligen. Vi anbefaler å bruke en profesjonell mellommann i slike situasjoner. Dette kan bidra til å sikre rådgivning og et godt samarbeid ved vurderingen.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål knyttet til salg av overbeheftet eiendom
  • Juridisk rådgivning
  • Bistand i rettssak

Har du spørsmål knyttet til salg av overbeheftet eiendom? Snakk med oss.

Irene Jarland
Eiendomsmegler MNEF

Eiendomsrett og entrepriserett