Hjem
icon

Forbehold i bud: Din store guide

To personer som ser på en ipad med en hund.

Hovedregelen ved budgivning er at når et bud et innlevert med en frist, og selger aksepterer budet innenfor fristen, har det oppstått en bindende avtale mellom partene. Ved kjøp av eiendom kan det imidlertid legges inn bud med forbehold.

Alt du trenger å vite om forbehold i bud:

Hva menes med forbehold i bud?

Hvis et bud med forbehold aksepteres av selger, har det kun oppstått en bindende avtale dersom forbeholdet oppfylles.

Et eksempel på forbehold fra budgiver kan være at selger fremskaffer ferdigattest for det tilfellet at dette ikke foreligger på tidspunktet for budet.

Når ferdigattest eventuelt foreligger vil forbeholdet være oppfylt, og bindende avtale er inngått.

Når det legges inn bud med forbehold kan forbeholdet skyldes både forhold på selgersiden og forhold på kjøpersiden. Et eksempel på forbehold på kjøpersiden kan være at budgiver tar forbehold om salg av egen bolig. Dersom egen bolig ikke selges, vil budgiver være fristilt fra sitt bud.

Som utgangspunkt er et bud med dette forbeholdet et bud som ikke bør aksepteres av selger da det er risiko knyttet til at budgiver ikke får solgt egen bolig. Dersom selger likevel velger å akseptere et bud med forbehold om salg av egen bolig, bør det avtales en frist for hvor lenge selgers aksept av budet skal gjelde. I motsatt fall kan man oppleve at selger venter lenge før forbehold er avklart, og må kanskje gå i gang med salget på nytt.

Forbehold om finansiering

Et annet forbehold som kan være vanlig fra budgiver er forbehold om finansiering.

En budrunde skjer ofte like etter at visning er gjennomført, og noen interessenter som ønsker å inngi bud på eiendommen har kanskje ikke mottatt finansieringsbekreftelse fra sin bank. For å unngå å forplikte seg til kjøp før man har finansieringsbekreftelse, er det fornuftig for budgiver å inngi bud med forbehold om finansiering.

Det vil være opp til selger å akseptere et bud som er inngitt med forbehold om finansiering. Dersom budet er en del høyere enn bud nummer 2, må selger vurdere hvilken risiko det er for at budgiver ikke får finansiering til kjøp.

Det bør også her settes en frist for når budgiver senest skal fremskaffe finansiering slik at ikke selger opplever å vente en stund for så senere å måtte gå i gang med et nytt salg dersom budgiver ikke får finansiering.

Et bud kan også inneholde forbehold om at enkelte gjenstander skal medfølge eiendommen. Dette er et forbehold som selger ofte enkelt kan ta stilling til, og når inngitt bud med et slik forbehold er akseptert av selger er bindende avtale inngått. Da har selger akseptert at gjenstanden medfølger.

Forbehold utenfor selger og kjøpers kontroll

I noen tilfeller er det forhold utenfor selgers og kjøpers kontroll som det tas forbehold om i bud. Et eksempel på dette er innvilget konsesjon fra kommunen.

Dersom kjøp av eiendom er konsesjonspliktig, er det kjøper som må søke om konsesjon. I forbindelse med salget tar man stilling til hvem som skal bære risikoen for at konsesjon innvilges. I prospekt er det gjerne opplyst at det er kjøpers risiko at det innvilges konsesjon.

Budgiver kan på sin side inngi bud med forbehold om at konsesjon gis, og på den måten legge ansvaret over på selger som må ta stilling til dette ved sin eventuelle aksept av bud.

Et annet eksempel på forbehold utenfor selgers og kjøpers kontroll, er forbehold hvor salg krever samtykke fra panthaver. Dette vil være aktuelt ved salg av en overbeheftet eiendom.

Dersom salgssummen ikke fullt ut dekker alle tinglyste heftelse på eiendommen, må selger ta forbehold i sin aksept om at salg kun kan skje dersom kreditor bekrefter at pant frafalles i eiendommen uten full dekning.

I mange tilfeller vil dette være avklart før eiendommen legges ut for salg. Dersom salg skjer til langt under prisantydning, kan det likevel være aktuelt å ta forbehold om samtykke fra panthavere da det vil være mindre dekning til kreditorene.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

Dersom du selger bolig selv, bistår vi gjerne med kontrakten og oppgjøret etter at du har funnet en kjøper. Vi besørger en trygg og sikker avslutning på eiendomshandelen for begge parter. Vi kan bistå raskt og effektivt, og vi er landsdekkende. Vi har stilt påkrevd sikkerhet, og innehar nødvendig tillatelse fra Finanstilsynet.

Har du spørsmål knyttet til forbehold i bud? Snakk med oss.

Irene Jarland

Eiendomsmegler MNEF

Eiendomsrett og entrepriserett