Hjem
icon

Ektepakt

En kvinne frir til sin kvinnelige kjæreste.

Ekteskapslovens hovedregel er at ektefeller har felleseie med mindre noe annet er avtalt. Dette betyr altså at felleseie oppstår automatisk. Ektefellene må derfor selv endre på dette derfor de ønsker særeie, enten helt eller delvis.

Dette får du vite om opprettelse av ektepakt:

Hva er en ektepakt?

At ektefeller har felleseie innebærer at det i praksis har mindre å si hvem som erverver gjenstander mens ekteskapet består, fordi ektefellenes økonomi sees på som felles.

Slik hjelper vi deg:
Vi hjelper deg med å kartlegge hva som skjer med det du eier når du gifter deg.

Dersom ektefeller likevel ønsker å ha særeie, enten helt eller delvis, kan de opprette en ektepakt.

Det kan også være behov for en ektepakt dersom ektefellene ønsker å gjøre disposisjoner som endrer på utgangspunktet om felleseie. Ektefellene kan også ved en ektepakt avtale at visse regler i ekteskapsloven ikke skal gjelde. Eksempler på dette kan være spørsmålet om skjevdeling, og retten til å sitte i uskiftet bo med særeiemidler.

En ektepakt vil kunne bidra til å bringe klarhet og forutsigbarhet for ektefellene, samt gjøre delingen ved en eventuell skilsmisse lettere, og i en viss grad også regulere forholdet til arvingene.

Slik hjelper vi deg:
Vi hjelper deg med opprettelse av ektepakt og forklarer deg virkningene av denne ved et arveoppgjør.

En ektepakt kan opprettes både før ekteskapsinngåelsen, og når som helst i løpet av ekteskapet.

Hvilke forhold kan ektefeller avtaleregulere gjennom ektepakt?

Gave

For at en gave mellom ektefeller skal være gyldig må den være gitt ved ektepakt.

Med gave menes her gaver med betydelig verdi, og ikke vanlige gaver til jul og bursdag e.l. Dette er viktig å tenke på dersom en av ektefellene gir større gaver til den andre. Dersom dere ikke har avtalt fullt særeie, må verdien av gaven uansett deles mellom ektefellene.

Slik hjelper vi deg:
Vi gir deg gode råd før du gir en gave til din ektefelle.

Særeie

Det er mulig å avtale både fullt og delvis særeie.

Dere kan også avtale gjenopprettelse av felleseie av eiendeler som tidligere var i særeie. Fullt særeie innebærer at alt hver ektefelle eier, og senere erverver, skal være fullstendig unntatt fra deling. Delvis særeie omfatter enten kun den ene ektefellens formue, eller deler av den enes eller begges formuer. Dere kan derfor avtale at en konkret gjenstand eller eiendel er særeie, mens resten er felleseie.

Slik hjelper vi deg:
Vi forklarer deg hva særeie innebærer og hvilken betydning det vil ha ved et skilsmisseoppgjør.

Felleseie

Det er også mulig å avtale at formuene til ektefellene ikke skal skjevdeles.

Skjevdeling er at visse eiendeler ikke er gjenstand for likedeling. En slik avtale vil innebære at alle verdier som partene bringer med seg inn i ekteskapet, er gjenstand for likedeling ved et eventuelt samlivsbrudd. Dere kan også avtale at kun den ene ektefellen skal kunne skjevdele midler.

Deling av felleseiet

Etter ekteskapsloven er det også mulig å kreve at felleseiet skal bli delt mens ekteskapet består.

Det er altså ingen forutsetning av delingen bare kan skje ved samlivsbrudd.

Dere kan også opprette en ektepakt når som helst i løpet av ekteskapet. På denne måten er det mulig å endre på formuesforholdene fortløpende, noe som er praktisk dersom formuesforholdene hos én eller begge skulle endre seg i løpet av ekteskapet. Dere står alltid fri til å endre på ektepakten, så lenge dere begge er enige. Du kan derfor ikke trekke deg fra en ektepakt du har inngått uten at den andre ektefellen er enig.»

Særeie i live, felleseie ved død

I ektepakten er det mulighet for å avtale at særeie blir felleseie ved død.

Dette har betydning for hva den gjenlevende ektefellen sitter igjen med, og er også avgjørende for den avdøde ektefelles arvinger.

Dette blir særlig satt på spissen dersom dere har særkullsbarn, ettersom disposisjonene dere eventuelt gjør i en ektepakt ofte vil få betydning for arven etter den avdøde. Med særkullsbarn menes barn den avdøde har med andre enn gjenlevende ektefelle. Noen ektefeller velger å lage ektepakt nettopp av denne hensikt, og i slike tilfeller kan det også være fordelaktig å også opprette et testament

Hvilke formkrav må oppfylles ved ektepakt?

For at en ektepakt skal være gyldig, er det nødvendig at den oppfyller visse formkrav. Følgende formkrav må være oppfylt:

 • Ektepakten må være skriftlig.
 • Ektefellene må signere ektepakten samtidig, og i nærvær av to vitner.
 • Vitnene må signere ektepakten mens begge ektefellene fortsatt er til stede.
 • De to vitnene må være myndige, og ved full sans og samling.

Dersom en ektepakt kun er til fordel for den ene ektefellen, behøver ikke denne ektefellen å medvirke opprettelsen av ektepakten. Det holder da at den ektefellen som ektepakten ikke er til fordel for signerer alene.

Dersom ektepakten skal få rettsvern mot kreditorer, må den tinglyses i Ekteskapsregisteret i Brønnøysundregisteret. En ektepakt som skal tinglyses må skriver på et eget skjema. Tinglysingen har et gebyr på omtrent 1500 kroner. Dersom dere gjør reguleringer om særeie av eiendom, må det nye eierforholdet også tinglyses i grunnboken. Dere må da sende inn et nytt skjøte til kartverket. Sistnevnte koster omtrent 600 kr.

Dersom ektepakten skal få rettsvern mot kreditorer, må den tinglyses i Ekteskapsregisteret i Brønnøysundregisteret. Dersom dere ønsker å tinglyse ektepakten må dere benytte et eget skjema ved opprettelsen. Tinglysingen har et gebyr på omtrent 1500 kroner. Ektepakten kan også tinglyses hos Kartverket dersom den regulerer fast eiendom, for eksempel dersom en ideell andel av eiendommen overdras fra den ene ektefellen til den andre eller den gjøres til særeie. Ektefeller er fritatt for dokumentavgift, både under ekteskapet og ved en eventuell skilsmisse. Det er følgelig kun tinglysningsgebyret på omtrent 600 kroner som påløper hos Kartverket.

En ektepakt kan gi forutsigbarhet ved en eventuell skilsmisse. Ofte kan det være konfliktdempende at dere har inngått en ektepakt, fordi dere da hele tiden vet hvordan delingen vil bli. Det vil da ikke komme som en overraskelse dersom den andre parten krever å utta midler.

På bakgrunn av dette kan det være fornuftig å lage en ryddig ektepakt, både fordi dere vil vite hvordan dere skal innrette dere i løpet av ekteskapet, men også fordi dere vil kunne løse et eventuelt skifteoppgjør uten overraskelser. Det er for øvrig viktig å ha tydelige reguleringer i ektepakten, slik at det ikke er rom for misforståelser. Det er uheldig hvis dere ender opp med å være uenige om ektepaktens innhold i ettertid.

Slik hjelper vi deg:
Vi gir deg veiledning om ektepakt, forklarer deg hvilke behov den dekker og hva dere kan regulere.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Saba

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Har du spørsmål knyttet til ektepakt? Snakk med oss.