Hjem
icon

Særkullsbarns rett til arv

En ung mann som ser inn i kameraet.

I arveoppgjør er det viktig å kjenne til særkullsbarns arverett. Det gjelder nemlig egne regler for særkullsbarn, som skiller seg fra arveretten for felles barn. En av disse forskjellene er for eksempel gjenlevende ektefelles rett til å sitte i uskiftet bo. Særkullsbarn er barn den avdøde hadde med andre enn gjenlevende ektefelle.

Dette får du vite om særkullsbarns rett til arv:

Særkullsbarns arverett - Hvor mye har de krav på?

Utgangspunktet i arveloven er at barn har rett på arv etter foreldrene sine. Dette gjelder uavhengig av om foreldrene er gift, om de bodde sammen, eller om de levde hver for seg på tidspunktet for dødsfallet. Adoptivbarn har samme rettigheter som biologiske barn.

Særkullsbarn har derfor rett på arv etter sin avdøde forelder. De har derimot ikke rett på arv etter foreldrenes nye ektefelle/samboer, uavhengig av hvor nært forhold de har. Dersom et særkullsbarn skal få arv etter foreldrenes nye ektefelle/samboer, må vedkommende tilgodese særkullsbarnet i et testament.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater hjelper deg med å opprette et testament skreddersydd til deg med særkullsbarn.

På lik linje med andre barn, har særkullsbarn lik rett til arv fra sin forelder som andre hel- og halvsøsken. Hvis forelderen var gift, bestemmer arveloven at avdødes barn skal dele ¾ av avdødes bo. Den siste firedelen går til ektefellen. Om avdøde hadde samboer med felles barn, arver samboeren 4 ganger folketrygdens grunnbeløp, dvs. ca. kr 400 000, og resten av boet deles likt mellom barna.

Slik hjelper vi deg:
Vi hjelper deg med arveplanlegging og hvilke hensyn man er nødt til å ta når man har særkullsbarn.

Hvis avdøde har testament, har barna likevel rett til å arve en viss andel av avdødes formue, såkalt pliktdelsarv. Hovedregelen er her at avdødes livsarvinger, altså barn eller deres etterkommere, skal arve ⅔ av avdødes formuen. I et testament kan dette imidlertid bli begrenset til et maksimumsbeløp per livsarving. I tidligere arvelov var maks. beløpet på 1.000.000 kroner per livsarving. For dødsfall etter ny arvelovs ikrafttredelse er beløpet hevet til 15G per livsarving. For dødsfall fra og med 01.01.2021, og for uskiftebo som skiftes etter 01.01.2021 gjelder 15G-regelen, selv om avdøde har et eldre testament der pliktdelen var begrenset til en million kroner.

Hva er konsekvensen ved å ikke ha opprettet et testament?

Dersom ønske er å tilgodese eksempelvis samboer så mye som mulig, er det viktig å opprette et testament spesielt dersom du har særkullsbarn. Hvis du ikke har opprettet et testament vil konsekvensen være at arven fordeles etter arveloven, og da kanskje ikke etter ditt ønske.

Særkullsbarn har krav på arven sin når forelderen dør. Særkullsbarn kan samtykke til at den gjenlevende ektefelle får overta boet til uskifte. Dette kan gis som forhåndssamtykke mens forelderen ennå lever eller gis etter forelderens dødsfall. Ulempen er at det tar lengre tid før man får arven, men det kan innebære den fordel at arven blir større til slutt. Det er anledning til å stille betingelser for et samtykke til uskifte, for eksempel at gjenlevende ikke skal kunne gi gaver bare til egne barn men at utdelinger skal være likt fordelt.

Kan foreldre gjøre særkullsbarn arveløse?

Foreldre kan verken gjøre barn eller særkullsbarn arveløse. Et testament som sier at særkullsbarnet ikke skal ha arv, eller skal ha mindre enn pliktdelsarven, kan kjennes ugyldig.

I praksis kan et særkullsbarn bli gjort arveløst dersom avdøde sørget for å gi bort hele formuen sin mens vedkommende fortsatt er i live. Dersom gaven har en realitet for giver mens vedkommende lever er det snakk om en livsdisposisjon. I motsatt fall vil en gave som først blir en realitet når giver er gått bort være en dødsdisposisjon. Barn, særkullsbarn og andre som etter loven eller testament har rett på arv kan oppleve at hele arven går til ektefellen. Dette er særlig praktisk i små bo eller for bo med mye gjeld. Øvrige arvinger opplever da å bli gjort "arveløse" fordi hele avdødes formue går til gjenlevende ektefelle/samboer. I medhold av loven har gjenlevende krav på en minstearv på 4G.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater bistår deg med å planlegge hvordan din arv skal fordeles, og hvilke løsninger som er mulige i ditt tilfelle.

saerkullsbarn2
Foreldre kan ikke gjøre verken barn eller særkullsbarn arveløse.

Begrensning av arven - Kan foreldre begrense arven til særkullsbarn?

Selv om foreldre ikke kan gjøre særkullsbarn arveløse, kan arven begrenses. Livsarvingers pliktdelsarv kan begrenses til 15G per barn. Det er ikke nødvendig at begrensningen skal gjelde alle barn eller alle særkullsbarn. Begrensningen kan gjelde ett eller flere av barna. Dette forutsetter imidlertid at formuen til avdøde er stor nok, og at det er fastsatt i et testament. Avdøde kan da testamentere bort resten av formuen til for eksempel gjenlevende ektefelle.

Arveoppgjør med særkullsbarn - Hvilke rettigheter har særkullsbarn?

Dersom avdøde og gjenlevende ektefelle kun har felles barn, er hovedregelen at gjenlevende ektefelle kan sitte i uskiftet bo etter ektefellens død. Dette vil da innebære at barna ikke har rett til arv etter førstavdøde før lengstlevende ektefelle også dør, eller før lengstlevende velger å skifte uskifteboet mens vedkommende lever. For arveoppgjør med særkullsbarn gjelder imidlertid noen egne regler.

Særkullsbarn har for eksempel alltid rett på å få sin arv umiddelbart når mor eller far dør. Dersom gjenlevende ektefelle ønsker å sitte i uskiftet bo, kreves det da samtykke fra særkullsbarna. Det er derfor ikke uvanlig å snakke med særkullsbarna om arv etter mor eller far for å få et samtykke før døden inntrer. Samtykke kan gis både før og etter dødsfallet. Et samtykke kan også gis under spesifikke vilkår, for eksempel at samtykket kun gjelder for en bestemt periode, eller for bestemte eiendeler.

Vi bistår deg med blant annet følgende:

 • Du vil få hjelp med å planlegge hvordan du skal fordele din arv.
 • Du vil få gode råd under hele prosessen.
 • Vi utarbeider ditt testament, eventuelt endringer du måtte ønske.
 • Vi sørger for at lovens strenge krav til testament oppfylles, og du kan være trygg på vi følger prosessen fra a til å.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Silje

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Har du spørsmål knyttet til særkullsbarns rett til arv? Snakk med oss.

Andreas Poulsson

Advokat og partner

Familierett og arv

Har du spørsmål om særkullsbarns rett til arv?

Kontakt oss