Hjem

Avkall på arv

En mor sitter i sengen og holder babyen sin i armene, mens bestemoren sitter ved siden av henne.

Hver arving har rett til å gi avkall på sin arv. Dette innebærer at vedkommende enten helt eller delvis velger å ikke motta sin rettmessige arv fra arvelater. Det er viktig å skille mellom avkall og avslag på arv, ettersom disse omstendighetene har ulike konsekvenser på arveoppgjøret.

Dette får du vite om avkall på arv:

Avkall eller avslag på arv - Hva er forskjellen?

Hvis du ønsker å gi avkall på en arv, gjøres dette mens arvelater fortsatt er i live. Dersom du gir avslag på en arv, er dette noe som skjer etter arvelaters død. Det er altså tidspunktet for dødsfallet som skiller disse omstendighetene.

Dersom du avslår hele eller deler av arveretten etter arvelaters død, vil du strykes fra arveavtalen. Resultatet blir da at arven fordeles som om du var død før arven falt. Dersom du har livsarvinger, altså barn eller deres etterkommere, betyr dette at arven blir fordelt likt mellom dem. Dersom du ikke har livsarvinger, står du friere til å bestemme hvem som skal motta arven. Du har da muligheten til å bestemme at avslaget skal gis til fordel for en annen medarving.

Det er derimot noe annet å gi avkall på en arv. Å gi avkall på en arv innebærer at du til arvelater takker nei til arven du har i vente. Avkallet kan gjelde enten hele eller deler av arven, og du har også mulighet til å gi avkall på en bestemt gjenstand i arvelaters bo. Resultatet av dette er at du blir sett bort fra på arvetavlen. Dersom du har barn vil dette påvirke dem, ettersom de ikke vil kunne tre inn som arvinger.

  • Les mer om: Arv

Hvem må være adressaten for avkallet?

Du kan gi et avkall på arv både muntlig og skriftlig, så lenge adressaten er arvelater. Dersom du gir avkallet til en medarving, vil ikke avkallet være gyldig. Dersom avdøde er en gjenlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo, må du gi avkallet direkte til denne ektefellen. Avkallet kan i slike tilfeller også gjelde en eventuell arv man har krav på etter den førsteavdøde ektefellen.

Må arvelater respektere avkallet?

I utgangspunktet er arvelater bundet av et avkall fra en arving. Dersom arvingen i ettertid angrer og ønsker å kalle tilbake avkallet, må arvelater godkjenne tilbakekallelsen.

Ugyldig avkall

I visse tilfeller kan det oppstå situasjoner hvor et avkall blir bestemt ugyldig. En arving kan ha gitt avkall på arven av bestemte grunner, som ikke lenger foreligger på det tidspunktet arvelater dør. Det vil da kunne oppstå spørsmål om avkallet er ugyldig på bakgrunn av de endrede forholdene. Dette kan for eksempel være relevant dersom arvingen gir avkall på sin arv for å gi økonomisk sikkerhet til en bror eller søster, som ikke lenger er i live på tidspunktet arvelater dør. Betingelsene for det opprinnelige avkallet har da også falt bort.

Hvorvidt avkallet blir dømt ugyldig må vurderes for hvert enkelt tilfelle. Dersom du velger å gi avkall på arven din på bakgrunn av bestemte grunner, kan det være fornuftig å vurdere å knytte betingelser til avkallet. I dette tilfellet ville det vært mulig å knytte en betingelse om at avkallet kun skal gjelde dersom nevnte bror eller søster fortsatt er i live når arvelater dør.

Har du spørsmål knyttet til avkall på arv? Snakk med oss.

Les også

Har du spørsmål om avkall på arv?

Kontakt oss