Hjem

Arv i utlandet

En kvinne som sitter ved et bord i feriehuset sitt.

Er den avdøde norsk statsborger bosatt i utlandet, eller utenlandsk statsborger bosatt i Norge? I visse tilfeller kan et arveoppgjør være grenseoverskridende. Arv i utlandet kan by på en rekke utfordringer.

Dette får du vite om arv i utlandet:

Norsk statsborger bosatt i utlandet - Hvordan blir dette arveoppgjøret?

I utgangspunktet er det loven i det landet avdøde bodde da døden inntraff som regulerer arveoppgjøret. Som oftest er avdødes statsborgerskap uten betydning. Dette betyr altså at dersom en norsk statsborger bor i utlandet når vedkommende dør, er det dette landets arverett som gjelder.

Det finnes imidlertid unntak fra hovedregelen. Dersom avdøde var bosatt i et nordisk land i mindre enn fem år, kan en arving kreve at det er avdødes statsborgerskap som skal avgjøre hvilket lands arverett som blir brukt. Avdøde kan også ha fastsatt i et testament at arveoppgjøret skal gjennomføres etter et bestemt lands rett. En del land aksepterer at det i et gyldig testament bestemmes at arveoppgjøret skal gjennomføres etter retten i det landet avdøde har statsborgerskap.

I Norge var det tidligere arveavgift. Arv fra 2013 eller tidligere er avgiftspliktig til Norge. At det ikke lenger er arveavgift, innebærer at arvingen ikke skal betale arveavgift til Norge, uavhengig av hvilket land arvingen bor, og hvilket land avdøde bodde. Dersom en arving får formue som overstiger grensen for formuesskatt, vil det imidlertid beregnes formuesskatt i Norge.

Dersom et annet lands arverett trer i kraft, vil spørsmålet om arveavgift reguleres av dette landets lover. Hvis avdøde for eksempel var bosatt i Spania, vil det være spansk rett som avgjør om det skal betales arveavgift. I Spania er det arveavgift. Dette betyr at selv om avdøde i et testament har fastsatt at norsk rett skal regulere arveoppgjøret, vil spansk rett likevel regulere beregning og betaling av den spanske arveavgiften.

Den avdøde kan etterlate seg møbler, bil eller andre gjenstander som en arving ønsker å få til Norge. Arvede gjenstander kan innføres til landet uten at det skal betales toll eller merverdiavgift på det. Vilkårene er at den arvede gjenstanden har vært eid og brukt av avdøde som bodde i utlandet da vedkommende døde, og at arvingen er bosatt i Norge. Forskudd på arv regnes imidlertid ikke som arvede gjenstander i denne sammenhengen.

  • Les mer om: Arv

Utenlandsk statsborger bosatt i Norge - Hvordan blir dette arveoppgjøret?

Dersom den avdøde har utenlandsk statsborgerskap og bodde i Norge da vedkommende døde, er hovedregelen den samme som for norske statsborgere bosatt i utlandet. Det vil da være norsk lov som regulerer arveoppgjøret.

Har du spørsmål knyttet til arv i utlandet? Snakk med oss.

Les også

Har du spørsmål om arv i utlandet?

Kontakt oss