Hjem
icon

Pliktdelsarv

Eldre kvinne som leser en bok.

I de tilfellene hvor den avdøde etterlater seg barn, vil barna ha krav på en bestemt andel av arven, pliktdelen. Dersom barna er døde, vil arven tilfalle barnas etterkommere. I utgangspunktet er ⅔ av arven er forbeholdt avdødes livsarvinger. Det finnes likevel enkelte unntak og beløpsmessige begrensninger.

Dette får du vite om pliktdelsarv:

Hvilke regler gjelder for pliktdelsarv?

Pliktdelsarv sikrer den avdødes etterkommere ⅔ av arven, noe som gir en økonomisk sikkerhet for avdødes barn/barnebarn. Loven bidrar til å begrense arvelaters mulighet til å prioritere andre enn barna, og det bidrar også til at hvert barn får noen verdier etter foreldre. Pliktdelsarv gjelder også for adopterte barn.

Størrelsen på pliktdelsarven til hvert barn ble økt fra 1 million kroner til 15 ganger Folketrygdens grunnbeløp (G) i den nye arveloven som trådte i kraft 1.1.2021.

Ved å beløpsbegrense pliktdelsarven, vil arvelater få større frihet til å rå over arven etter seg i testamentet.

Beløpsgrensen gjelder for hvert barns linje. Dersom arvelateren hadde to barn, hvor kun ett barn er i live, vil det gjenlevende barnet få beløp tilsvarende 15 G, og det avdøde barnets andel vil bli fordelt på dennes barn. Dersom vedkommende hadde tre barn, vil arven på 15G fordeles likt mellom de tre.

Pliktdelsarv og testament - Hvordan forholder disse seg til hverandre?

Arvelovens regler om pliktdelsarv er ufravikelig. Et testament som inneholder disposisjoner som bryter med pliktdelsarven, vil være helt eller delvis ugyldig, med mindre det foreligger et spesielt rettsgrunnlag for det. Dette betyr at pliktdelsarven har prioritet foran testamentet, og livsarvingene har således krav på sin pliktdelsarv før de andre som er tilgodesett i testamentet får sin del.

Slik hjelper vi deg:
Sammen med deg vil advokaten gjennomgå din livssituasjon for å skreddersy en løsning etter dine ønsker.

Pliktdelsarv og ektefelles minstearv - Hvordan forholder disse seg til hverandre?

Dersom den avdøde har livsarvinger, har ektefellen krav på ¼ av arvelaters formue. Minstearven er til ektefellen på 4 ganger Folketrygdens grunnbeløp (G). En ektefelles minstearv har prioritet foran livsarvingenes pliktdelsarv. Dette betyr at dersom arvelateren har en mindre formue enn 4G, vil pliktdelsarven falle fullstendig bort.

Pliktdelsarv og uskiftet bo - Hvordan forholder disse seg til hverandre?

Å sitte i uskiftet bo betyr at den gjenlevende ektefellen utsetter skifteoppgjøret med gjenlevende arvinger, og overtar den avdøde ektefellens formue, eiendeler og gjeld. Dette innebærer at boet etter avdøde ektefelle først gjøres opp etter at lengstlevende ektefelle også er død. I utgangspunktet omfatter denne regelen alle eiendeler som har vært felleseie, men den kan også omfatte særeie dersom dette er avtalt i en ektepakt.

Retten til å sitte i uskiftet bo kan falle bort, for eksempel dersom ektefellen gifter seg på nytt. Men så lenge vilkårene for å sitte i uskiftet bo, vil imidlertid denne retten ha prioritet foran utbetaling av pliktdelsarv til livsarvingene.

Forholdet til særkullsbarn er derimot annerledes. Særkullsbarn er barn som arvelateren har med noen andre enn ektefellen. I utgangspunktet kan særkullsbarn kreve å få utbetalt til pliktdelsarv etter arvelaterens død.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Vegard

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.Andreas Poulsson

Advokat og partner

Familierett og arv

Har du spørsmål om pliktdelsarv?

Kontakt oss