Hjem
icon

Proklama - Oversikt over avdødes gjeld

Undrende kvinne som ser ut av vinduet. Foto

Etter dødsfall kan det være vanskelig å ha fullstendig oversikt over økonomien til den avdøde. I slike tilfeller kan det være lurt å få utstedt proklama fra tingretten. Denne artikkelen forklarer deg alt du trenger å kunne om proklama.

Proklama - Dette får du vite:

Hva er proklama?

Arvinger som ikke har full oversikt over den avdødes gjeld, kan få utstedt et proklama fra tingretten.

Proklama oppfordrer kreditorer til å melde inn krav med en frist på seks uker.

Hvorfor utstede proklama?

Dersom arving eller arvinger beslutter å skifte dødsboet privat, må minst en av arvingene påta seg hele ansvaret for den avdødes gjeld.

Dette innebærer at de blir personlig ansvarlige for alle fordringer mot avdøde.

Det er derfor viktig å få en oversikt over både eiendeler og gjeld, slik at arvingene vet om eiendelene har større verdi enn gjelden.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater orienterer deg om hvorfor det er viktig å få oversikt over avdødes gjeld og viktigheten av å utstede et proklama.

Hva er prisen for proklama?

Det er tingretten som utsteder proklama, og det koster 2,2 ganger rettsgebyret. For 2023 koster det kr 2734.

Hva inneholder et proklama?

Proklamaet inneholder følgende punkter:

 • Avdødes navn
 • Fødselsnummer
 • Stilling
 • Siste bopel
 • Oppfordring til kreditorer om melding av krav – opplysning om bortfall av tap av fordringer som ikke meldes inn innen utgangen av den fastsatte fristen
 • Proklamafrist for kreditorene (6 uker)
 • Hvem kravet skal sendes til

Hvor skal proklama kunngjøres?

Proklamaet skal kunngjøres minst to ganger med en ukes mellomrom i en lokal avis for å opplyse befolkningen. I tillegg skal det kunngjøres i Norsk Lysningsblad to ganger med minst en ukes mellomrom.

Kan gjelden bli fjernet?

Ja, noe av gjelden kan bortfalle hvis kreditorene ikke overholder proklamafristen på 6 uker.

Det er viktig å vite at dette er ikke gjelder hvis arvingene er kjent med fordringen hos kreditorer eller skifteretten. Proklama har heller ikke effekt på pantesikrede krav, skatte- og avgiftskrav.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med:

 • Vurdering av behov for proklama
 • Gjennomgang og rådgivning av testament og arvefordeling
 • Rådgivning knyttet til privat og offentlig skifte

Bli kjent med våre advokater

Sitat Vegard

Våre advokater

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Har du spørsmål knyttet til proklama? Snakk med oss.