Hjem
icon

Oversikt over avdødes gjeld: Proklama

Undrende kvinne som ser ut av vinduet.

Etter dødsfall kan det være vanskelig å ha fullstendig oversikt over økonomien til den avdøde. I slike tilfeller kan det være lurt å få utstedt proklama fra tingretten. Denne artikkelen forklarer deg alt du trenger å kunne om proklama.

Alt du trenger å vite om proklama:

Hva er proklama?

Arvinger som ikke har full oversikt over den avdødes gjeld, kan få utstedt et proklama fra tingretten.

Proklama oppfordrer kreditorer til å melde inn krav med en frist på seks uker.

Hvorfor utstede proklama?

Dersom arving eller arvinger beslutter å skifte dødsboet privat, må minst en av arvingene påta seg hele ansvaret for den avdødes gjeld. Dette innebærer at de blir personlig ansvarlige for alle fordringer mot avdøde.

Det er derfor viktig å få en oversikt over både eiendeler og gjeld, slik at arvingene vet om eiendelene har større verdi enn gjelden.

Hva er prisen for proklama?

Det er tingretten som utsteder proklama, dette koster 2587 kr (dato: 2020) i gebyr for å få utstedt et proklama.

Hva inneholder et proklama?

Proklamaet inneholder følgende punkter:

 • Avdødes navn
 • Fødselsnummer
 • Stilling
 • Siste bopel
 • Oppfordring til kreditorer om melding av krav – opplysning om bortfall av tap av fordringer som ikke meldes inn innen utgangen av den fastsatte fristen
 • Proklamafrist for kreditorene (6 uker)
 • Hvem kravet skal sendes til

Hvor skal proklama kunngjøres?

Proklamaet skal kunngjøres minst to ganger med en ukes mellomrom i en lokal avis for å opplyse befolkningen. I tillegg skal det kunngjøres i Norsk Lysningsblad to ganger med minst en ukes mellomrom.

Kan gjelden bli fjernet?

Ja, noe av gjelden kan bortfalle hvis kreditorene ikke overholder proklamafristen på 6 uker.

Det er viktig å vite at dette er ikke gjelder hvis arvingene er kjent med fordringen hos kreditorer eller skifteretten. Proklama har heller ikke effekt på pantesikrede krav, skatte- og avgiftskrav.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med:

 • Vurdering av behov for proklama
 • Gjennomgang og rådgivning av testament og arvefordeling
 • Rådgivning knyttet til privat og offentlig skifte
 • Spesialister innen familierett

Har du spørsmål knyttet til proklama? Snakk med oss.