Hjem
icon

Arv til halvsøsken

To halvsøstre klemmer.

Hvordan fordeler du arv til halvsøsken? Ved fordeling av arv etter avdøde er det viktig å huske at arvelovens bestemmelser tar utgangspunkt i avdødes biologiske slektninger når arven skal fordeles. Adopterte slektninger anses i denne sammenheng som biologiske slektninger. Ønske om arv til halvsøsken vil kreve litt planlegging.

Viktige forhold du trenger å vite om arv til halvsøsken:

Arv til særkullsbarn

Det er ikke uvanlig at ektefeller og samboere både har egne barn fra et tidligere forhold og felles barn med ny partner.

Litt avhengig av situasjonen så vil grensene mellom særkullsbarna og felles barn kunne viskes ut med tiden.

Dette gjelder ikke når det kommer til arv.

Er du i et ekteskap med både felles barn og særskilte livsarvinger (særkullsbarn), så vil arven etter førstavdøde kun deles mellom vedkommende arvinger.

Felles barn sine halvsøsken på gjenlevende sin side arver ikke avdøde etter loven.

Arveloven holder altså gjenlevende sine særkullsbarn utenfor som direkte arvinger etter avdøde.

Det vil kun være felles barn og avdødes særkullsbarn som arver avdøde sammen med gjenlevende ektefelle.

Det samme vil gjenta seg når lengstlevende dør, da vil førstavdødes særkullsbarn ikke motta noe arv.

Dersom det er ønskelig å til gode se alle barna med arv etter begge ektefellene så må dette eventuelt skje gjennom opprettelse av testament eventuelt et gjensidig testament eller ved at arvingene seg imellom foretar et etteroppgjør når boet skal gjøres opp.

Arv til egne halvsøsken

Når en person dør, arver vedkommende sine barn/barnebarn osv. En ektefelle kan arve hele avdøde sitt bo, hvis den avdøde ikke har noen andre arvinger.

Avdøde kan i testament gjøre visse justeringer, og særlig ved større bo.

Testamentet kan i stor grad kunne påvirke fordelingen av arven.

I de tilfeller avdøde verken etterlater seg barn/barnebarn osv., samboer eller ektefelle er det avdødes foreldre som etter loven arver hele avdødes bo. Ofte dør man etter sine egne foreldre, og i ovennevnte situasjon, og hvor avdøde heller ikke har opprettet et testament, vil arven fordeles mellom avdødes søsken.

I og med at begge foreldrene til avdøde arver en lik halvdel hver, så vil arven til halvsøsken betydelig mindre enn helsøsken.

For eksempel: Avdøde har to helsøsken og to halvsøsken, ettersom avdødes far hadde to barn fra et tidligere forhold da han giftet seg med avdødes mor. Alle fire søsknene er i live da arven etter avdøde skal fordeles, mens begge foreldrene er døde.

Arven til avdødes far skal da fordeles på fire barn (50 % delt på 4), mens arven til avdødes mor skal fordeles på 2 (50% delt på 2). De to helsøsknene arver 37,5 % hver av avdødes formue, mens halvsøsknene må nøye seg med 12,5 % av verdiene etter avdøde.

Har du halvsøsken og ønsker at de skal arve like mye eller mer enn dine helsøsken må du opprette et testament, eller forplikte dine helsøsken til å dele med halvsøsken. Husk at når du verken har barn/barnebarn eller en ektefelle, kan du råde over hele ditt bo etter din død ved testament.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Opprette testament
  • Gjennomgang og rådgivning av arvefordeling
  • Rådgivning knyttet til privat og offentlig skifte
  • Spesialister innen familierett

Har du spørsmål knyttet til arv til halvsøsken? Snakk med oss.

Andreas Poulsson

Advokat og partner

Familierett og arv