Hjem
icon

Privat eller offentlig skifte: Hva bør du velge?

Enkemann som sitter ved spisestuebordet.

Når noen dør må det avklares om det skal foretas et skifteoppgjør etter avdøde. Dersom avdøde etterlater seg ektefelle eller samboer kan det være aktuelt at vedkommende overtar boet i uskifte.. Dersom boet skal skiftes må arvingene ta en beslutning om det ønskes privat eller offentlig skifte.

Alt du trenger å vite om privat og offentlig skifte:

Hva menes med privat skifte?

Et privat skifte betyr at en eller flere arvinger gjennomfører skiftet på egen hånd.

Her er det også mulig å benytte seg av en advokat for å få bistand til å gjennomføre skiftet.

Det vanligste er å gjennomføre et privat skifte, men det er helt frivillig.

Det er viktig å bemerke seg at ved et privat skifte må en eller flere av arvingene ta fullt ansvar for den avdødes gjeld. Det er derfor viktig å være sikker på at boets eiendeler overstiger boets gjeld.

Ved usikkerhet knyttet til den avdødes gjeld, kan arvingene be om et «preklusivt proklama» fra tingretten. Dette innebærer at kreditorene må melde inn krav innen en bestemt frist.

Hvis krav ikke meldes innen fristens utgang, bortfaller disse kravene. Det er imidlertid et unntak for pante- og skattekrav. Heller ikke krav/fordringer som arvingene kjenner til vil falle bort.

Hva er fristen for å velge privat skifte?

Fristen for å velge privat skifte er 60 dager etter dødsfall.

Innen fristens utløp må beslutningen være meldt inn til retten.

Ved behov for en forlengelse av frist, bør det gis beskjed til retten snarest mulig.

Hvordan velge et privat skifte?

Ved beslutning om privat skifte, skal en erklæring om privat skifte fylles ut og sendes til retten.

Etter innsending vil du motta en skifteattest fra tingretten. Skifteattesten viser hvem som er ansvarlig for avdødes gjeld, og pliktene for utførelse av skiftet.

De ansvarlige for skiftet må gjøre opp boet og nedbetale resterende gjeld. For å gjøre opp boet er det viktig å også avslutte alle forsikringer, abonnementer og lignende som står i avdødes navn.

Eiendelene skal også fordeles mellom arvingene. De som er nevnt i et eventuelt testament skal også få arven de er tildelt.

Dersom boets brutto eiendeler er mindre verdt enn tre ganger grunnbeløpet i folketrygden (dato: 01.05.19 er beløpet satt til 99 858 kr), er begrenset til boets midler etter at kostnader knyttet til begravelse er dekket.

Hva menes med offentlig skifte?

I motsetning til et privat skifte som utføres av arvinger, vil et offentlig skifte utføres av tingretten.

Det kan bli valgt å ha et offentlig skifte i tilfeller med uenigheter knyttet til verdier og fordeling av verdiene i boet. Offentlig skifte kan kreves innen tre år etter dødsfall, så lenge det private skifte ikke er avsluttet.

Hva koster et offentlig skifte?

Tingretten vil utnevne en bobestyrer i boet, dette er normalt sett en advokat.

En ulempe med offentlig skifte er at det kan være kostbart og ta lang tid.

Behandling av dødsbo krever betaling i form av 18 ganger rettsgebyret. I 2020 vil det ligge på rundt 21 096 kr. Hvis tingretten oppnevner en bobestyrer, skal det betales halvt rettsgebyr. I tillegg kommer utgifter til bobestyrer.

Hvis boet ikke er overtatt til privat skifte vil tingretten vurdere om det er tilstrekkelig med midler til betaling av offentlig skifte. Hvis boet først har vært overtatt til privat skifte, vil tingretten fastsette et beløp som må innbetales forskuddsvis.


Det vil normalt være arvingene som ba om et offentlig skifte som betaler inn forskuddet dersom det er usikkert om boet selv har midler til å dekke gjennomføringen av et offentlig skifte.

En mellomting mellom privat og offentlig skifte

I noen tilfeller kan det være lurt å velge en mellomting mellom privat og offentlig skifte.

Med dette betyr det at arvingene velger privat skifte, men får bistand fra en advokat under prosessen. Da vil det være advokaten som er fullmektig for arvingene, og som forsøker å få til en enighet om fordelingen av boet mellom arvingene.

Dette kan i noen tilfeller være kostnadsbesparende, da flere utgifter bortfaller. Det skaper også en trygg og sikker gjennomgang, slik at du unngår feil ved skifte av boet.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med:

  • Kan stå for hele eller deler av skifteoppgjøret
  • Kontrollere riktig fordeling av arv
  • Få oversikt over dødsboregnskapet
  • Rådgivning og støtte knyttet til privat og offentlig skifte

Har du spørsmål knyttet til privat eller offentlig skifte? Snakk med oss.

Andreas Poulsson

Advokat og partner

Familierett og arv