Hjem

Slik blir dødsboskiftet mer bærekraftig

Av: Codex Advokat

Det dør rundt 40 000 personer i Norge hvert år. Avdøde etterlater seg ikke bare et tomrom, men de aller fleste også innbo, løsøre og mange eiendeler som arvingene må ta seg av.

Å håndtere og rydde dødsboet kan være en tung og trist prosess for de gjenværende. Når noen dør, spesielt når etterlatte rydder boet for salg, kan mange ressurser gå tapt.

Baksiden til tre mennesker som holder rundt hverandre og ser utover fin natur

Dødsbo: Mye som kunne vært gjenbrukt blir kastet

Dødsboene kan være fylt av ting, gjenstander og skatter fra et helt liv. Men det er ikke alltid arvingene har tid og overskudd til å forvalte alt på best mulig måte.

Det er heller ikke alltid det er arvinger som kan eller ønsker å håndtere innboet. Noen leier kontainere og kaster alt, andre går gjennom hver ting og blir aldri ferdig.

At ryddingen skjer raskt, medfører ofte at mye som kunne vært gjenbrukt eller gjenvunnet, blir kastet. Til og med relativt verdifulle gjenstander kan gå rett på fyllinga.

Codex og Vi rydder AS sørger for en bærekraftig prosess

Codex håndterer mange dødsbo hvert år. Det er med glede Codex Advokat Oslo AS kan meddele at vi har inngått et bærekraftig samarbeid med Vi Rydder AS.

Vi Rydder AS og Codex Advokat Oslo AS møtes i skjæringspunktet mellom juss, praksis og bærekraft. Vi har samme felles interesse:

Å håndtere et dødsbo bærekraftig.

Vi Rydder har et sterkt engasjement for både miljø og mennesker. De konkluderte med at

«dette er ikke bærekraftig, verken for miljø eller mennesker – og vi kan gjøre noe med det»

Med eget miljøengasjement og FNs bærekraftsmål som drivkrefter ble Vi Rydder skapt, med en klar visjon om «å gjøre rydding av dødsbo så enkelt og miljøvennlig som mulig».

Dette medfører at alt som kan resirkuleres, gjenbrukes eller på annen måte få tilbake sin verdi skal nettopp dette – samtidig som de etterlatte skal føle håndteringen av den avdødes eiendeler blir en positiv del av sorgprosessen.

Codex og Vi Rydder har funnet hverandre i krysningen mellom dødsboskiftene Codex håndterer og den viktige jobben Vi Rydder gjør ved å håndtere tingene i dødsboet på en bærekraftig måte.

Hva har dette med juss å gjøre?

Et dødsbo medfører ikke bare ting, det kan raskt oppstå spørsmål eller konflikt om hvordan arven eller gjenstandene skal fordeles.

Det kan dukke opp testamenter og arvepakter som rokker ved den fordelingen arvingene opprinnelig trodde.

Codex ønsker å dempe konflikt og skape en bekymring mindre ved å finne minnelige løsninger på vegne av våre klienter. Dersom dette ikke er mulig håndterer vi arvesaker i domstolene, ofte med gode resultater.

Vi arbeider aktivt med bærekraft og er glade for å ha fått en samarbeidspartner som er like opptatt av dette som oss.

Ikke minst gir det oss trygghet å bruke Vi Rydder når vi trenger hjelp til å rydde dødsbo i våre dødsboskifter- da vet vi at gjenstandene håndteres på en god og bærekraftig måte i tråd med våre verdier.

Slik får du hjelp i ryddeprosessen av dødsbo

Dødsboet skal bli håndtert på en måte som ivaretar minnet etter avdøde og samtidig skåner de etterlatte for belastning i en vanskelig prosess.

Dersom du har behov for bistand i arveoppgjøret, enten juridisk eller praktisk, skal Codex og Vi Rydder sørge for at du effektivt, grønt og profesjonelt får den bistanden du trenger.

Både Codex og Vi Rydder tilbyr en uforpliktende samtale eller tilbud til det du trenger hjelp med – før du bestemmer deg.

Codex Advokat er din nærmeste rådgiver når det kommer til:

 • Testamenter og arveavtaler
 • Arveplanlegging og arvepakter
 • Tvister (både mekling mellom arvinger)
 • Tvist for domstolen
 • Håndtering av hele dødsboskifter fra A til Å.

Vi samarbeider også med Kirkens Nødhjelp i arvesakene de møter. Codex er opptatt av bærekraft og har sin egen miljøgruppe som kontinuerlig jobber for at tjenestene vi tilbyr skal være så grønne som mulig.

Vi Rydder er din partner når det kommer til:

 • rydding av dødsbo
 • klargjøring av bolig for salg
  • rengjøring og styling
  • kontakt med eiendomsmegler
  • rydding og klargjøring før og mellom visning
  • salg av gjenstander av verdi

Det er bærekraftig å samle rydding av dødsbo og klargjøring for salg under én tjeneste, både i forhold til tid og ressurser, transport og best mulig effektiv og praktisk håndtering av det som skal gjøres i dødsboet.

PS: Vi Rydder kjøper også komplette dødsbo med eiendom, bil, båt eller andre verdier. Dette gir etterlatte et raskt og enkelt oppgjør.

Har du spørsmål om håndtering av dødsboet? Snakk med oss!

Andreas Poulsson

Advokat og partner

Familierett og arv

Marte Carlsen

Tlf: + 47 930 18 833

E-post: marte@virydder.no

Vi ser frem til å bistå eksisterende og nye klienter i samarbeidet med Vi Rydder!

Del