Hjem
icon

Livsforsikring og arv

Eldre forelsket ektepar.

Om du tegner en livsforsikring kan du selv velge hvem som skal få utbetalingen den dagen du går bort. Hvordan spiller livsforsikringen inn i arveoppgjøret?

Viktige forhold du trenger å vite om livsforsikring og arv:

Hva er en livsforsikring?

En livsforsikring er en type personforsikringsavtale som vil gi utbetaling når forsikringstaker faller fra.

En slik type forsikring vil være en økonomisk trygghet for dine etterlatte, og vil kunne bidra til at de du etterlater deg sikres en pengeutbetaling.

Livsforsikringen vil gjøre det mulig for dine etterlatte å betale gjeld og lignende utgifter, slik at de slipper å bekymre seg for det økonomiske i en vanskelig tid.

Hvem får forsikringsutbetalingen?

Du kan selv bestemme hvem som skal motta forsikringsutbetalingen, det vil si hvem som skal være begunstiget til å få utbetalt forsikringen.

For å oppnevne en, eller flere, begunstigede til din livsforsikring, må du skriftlig gi beskjed til forsikringsselskapet om du ikke i et testament særskilt har disponert over den bestemte livsforsikringen.

Er du gift bør du fortelle din ektefelle om oppnevnelsen.

Faller du fra uten å ha bestemt hvem som skal være begunstiget, vil forsikringsutbetalingen som hovedregel tilfalle din ektefelle. Noen forsikringsselskap inneholder også barnetillegg, som vil være en utbetaling for hvert barn du etterlater deg, under en bestemt alder, som kommer i tillegg til den ordinære forsikringsutbetalingen.

Etterlater du deg ikke ektefelle på tidspunktet du går bort, vil forsikringssummen i utgangspunktet tilfalle dine arvinger etter loven eller arvingene du har bestemt i testament.

Det er viktig å være klar over at samboere ikke har samme rettsstilling som ektefeller.

Ektefeller er automatisk sikret gjennom en forsikringsavtale uten særskilt oppnevnelse av begunstigelse, men for samboere skjer ikke dette av seg selv.

For at du skal sikre din samboer forsikringsutbetaling den dagen du faller fra, må du som utgangspunkt ha oppnevnt samboeren din som begunstiget til forsikringsselskapet.

Er ikke dette gjort, vil samboeren din i utgangspunktet ikke motta utbetaling av livsforsikringen din. Noen forsikringsselskap sidestiller likevel samboere som har vært folkeregistrert på samme adresse i minst to år, eller har barn med forsikrede, med ektefeller.

Det er viktig at du sjekker med forsikringsselskapet der du har tegnet forsikring, og tar en vurdering på om du ønsker å begunstige din samboer.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater bistår deg med å opprette et testament hvor det oppnevnes en begunstiget til livsforsikring.

Hvordan spiller livsforsikringen inn i arveoppgjøret?

Utbetaling av livsforsikring faller i utgangspunktet utenfor dødsboet og skal ikke beregnes som en del av verdiene du etterlater deg.

Forsikringsutbetalingen skal gå direkte til begunstigede, din ektefelle eller dine arvinger etter loven.

Etterlater du deg ektefelle som velger å overta boet uskiftet, vil forsikringsutbetalingen gå inn i uskifteboet på lik linje med andre formuesgoder ektefellen eier eller overtar i uskifte.

Skifter gjenlevende ektefelle uskifteboet på et senere tidspunkt, kan derfor beløpet gjenlevende ektefelle må betale til arvingene bli høyere enn om uskifteboet hadde blitt skiftet umiddelbart etter dødsfall.

Har du ikke ektefelle når du faller fra, og heller ikke har begunstiget noen i livsforsikringen, vil forsikringssummen inngå i boet som skal fordeles mellom arvingene etter testament eller arvelovens bestemmelser.

Hva gjør våre advokater for deg?

  • Du får bistand i spørsmål angående livsforsikring og arv.
  • Du får juridisk rådgivning i din sak

Bli kjent med våre advokater

Sitat Vegard

Våre Advokater

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Har du spørsmål knyttet til livsforsikring og arv? Snakk med oss.