Hjem
icon

Reklamasjon på bolig

Nybygg av stort grått hus.

Har du kjøpt deg en bolig? Har du oppdaget feil eller mangler? Da må du reklamere dette for å fremme krav mot selger. Det er viktig å kjenne til de ulike fristene for reklamasjon, slik at du rekker å reklamere.

Normalt sett er reklamasjonsfristen satt til fem år. Men kjenner du til den relative reklamasjonsfristen?

Viktige forhold du trenger å vite om reklamasjon på bolig:

Hva er en reklamasjon?

En reklamasjon er et krav mot selger, der du melder om mangler ved boligen.

En mangel på bolig vil være et kontraktsbrudd. Dette forekommer der boligen har vesentlig dårligere stand enn det kjøper forventet. Kjøpers forventninger er basert på informasjon og salgsdokumenter.

Etter avhendingsloven kan kjøper reklamere på feil og mangler på bolig.

En reklamasjon kan meldes gjennom SMS eller e-post. Den bør være skriftlig, og meldes fra snarest mulig etter at mangelen er oppdaget.

Kjøpt eller solgt bolig i 2022?
Les mer om: Endringer i avhendings­loven etter 1. Januar 2022

Hva kan det reklameres over?

Etter hovedregelen kan du reklamere over alle feil og mangler ved et boligkjøp. Det er derimot viktig å være oppmerksom på hva som utgjør en mangel.

Eksempler på hva det kan reklameres over:

 • Fuktskader og råde
 • Skadedyr
 • Arealsvikt
 • Feil ved drening og rør
 • Konstruksjonsfeil
 • Feil eller mangelfulle opplysninger om bolig
 • Rettigheter knyttet til eiendom

De aller fleste boliger selges «som den er». Det vil si at risiko knyttet til feil og mangler går fra selger til kjøper ved overtakelse.

Selger har fortsatt opplysningsplikt, så hvis denne ikke overholdes kan du fortsatt kreve retting for feil og mangler. Det samme gjelder dersom boliger er i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne regne med. Det samme gjelder dersom boliger er i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne regne med.

Hva er reklamasjonsfristene?

Det er viktig å reklamere innenfor reklamasjonsfristene for å unngå at kravet mot selger ikke mistes.

Det skilles mellom to reklamasjonsfrister:

 • Absolutt reklamasjonsfrist på fem år
 • Relevant reklamasjonsfrist

Den absolutte reklamasjonsfristen som er 5 år, starter å løpe på tidspunktet for overtakelse av bolig. Du kan i hovedsak ikke reklamere over feil og mangler etter fristen er utløpt.

Den relative reklamasjonsfristen er den viktigste fristen. Den begynner å løpe når kjøper oppdager en feil eller mangel, eller når kjøper burde oppdaget det. Fristen for å reklamere er innen 2-3 måneder etter at mangelen ble/burde blitt oppdaget.

Krav til innhold i reklamasjonen

Det skilles mellom nøytral og spesifisert reklamasjon.

En nøytral reklamasjon inneholder en beskjed til selger om kontraktsbrudd. Her må man påpeke at det foreligger en mangel og hvilke forhold om utgjør mangel.

Spesifisert reklamasjon inneholder krav mot selger, og informasjon om hvilke misligholdsbeføyelser man krever, man må ha tatt et valg om hva man krever. En spesifisert reklamasjon må fremmes "innen rimelig tid".

Kan reklamasjonskravet foreldes?

Normalt sett er fristen for foreldelse satt til tre år. Fristen begynner å løpe når kjøperen reklamerer for en feil eller mangel.

Hvis kjøper ikke oppdager en feil eller mangel, øker fristen med ett år fra oppdagelse.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

 • Spørsmål knyttet til reklamasjon
 • Rådgivning ved feil og mangler
 • Bistand til å reklamere

Har du spørsmål knyttet til reklamasjon på bolig? Snakk med oss.