Hjem
icon

Forsinkelse ved overtakelse av bolig

Hund sitter med malekost i munnen, ved siden av en kvinne.

Hvilke rettigheter har du dersom du har kjøpt en bolig, og selgeren ikke stiller boligen til din disposisjon til rett tid? Og hvilke rettigheter har du dersom du har solgt en bolig, og kjøperen ikke betaler summen til avtalt tid? Dersom disse situasjonene oppstår, er det ikke alltid like lett å vite hva man skal gjøre.

Forsinket overtakelse av bolig - Dette får du vite:

Finner du svarene i kontrakten?

Kjøp og salg av bolig skjer i de fleste tilfeller gjennom en eiendomsmegler.

Eiendomsmegleren er pliktig til å sørge for at det opprettes en skriftlig kontrakt mellom partene. Denne avtalen bør inneholde bestemmelser som regulerer hva som skjer dersom boligen enten overleveres for sent, eller dersom kjøper betaler summen for sent.

Dersom selgeren for eksempel ikke har klart å finne seg et nytt sted å bo, kan det forekomme at vedkommende ikke ønsker eller kan stille boligen til kjøpers disposisjon til avtalt tid. Selv om det er legitime forhold fra selgers side som gjør at det er vanskelig å overholde tidspunktet for overtakelse, vil dette som regel bli sett på som kontraktsbrudd.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater veileder deg i din situasjon og gjør deg trygg på dine rettigheter og plikter.

Når kan du heve kontrakten?

Dersom du har kjøpt en bolig, skal ikke betalingen overføres fra meglers konto før du rent fysisk har overtatt boligen. Dersom du har prøvd å overta boligen en god stund uten å ha lykkes, vil det kunne oppstå et behov for å fristille seg fra avtalen.

Den beste måten å gjøre dette på, er å tydelig varsle heving av kontrakten, for deretter å kreve beløpet tilbakebetalt fra megleren. Deretter må du fremsette et erstatningskrav til selger for de kostnadene som har påløpt i forbindelse med kontraktsbruddet.

forsinkelse2
Dersom du ikke får overtatt boligen, kan det oppstå et behov for å heve kjøpet.

Hva skjer ved forsinket betaling av kjøpesum?

Når en kontrakt blir inngått, er det vanlig at kjøper betaler selgeren 10 % av kjøpesummen. Dette vil være en sikkerhet for selgeren dersom kjøperen i ettertid skulle finne på å trekke seg fra en bindende avtale.

Vanligvis skal det resterende beløpet betales inn på meglers konto slik at beløpet er disponibelt hos megler den dagen overtakelsen skal skje. Dersom beløpet ikke er på konto til det avtalte tidspunktet, anbefales det at overtakelsen utsettes til det økonomiske er på plass.

Hva gjør våre advokater for deg?

Uavhengig av om du er selger eller kjøper i en slik situasjon, vil det kunne lønne seg å få hjelp fra en advokat med erfaring innen eiendomsrett. Kjøp og salg av bolig innebærer store investeringer, og det kan derfor medføre store økonomiske konsekvenser dersom det oppstår problematiske situasjoner.

Vi i Codex Advokat bistår deg i saker som involverer forsinkelser.

Innboforsikringen din dekker tvister som kan oppstå for deg som privatperson. Som oftest gjelder dette tvister knyttet til eiendom.

Slik hjelper vi deg:
Vi bistår deg i spørsmål knyttet til boligkjøp, boligsalg og forsinkelser.

Kjøpt eller solgt bolig i 2022?
Les mer om: Endringer i avhendings­loven etter 1. Januar 2022

Bli kjent med våre advokater

Sitat fra Synne

Våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi har spesialiserte advokater innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Har du spørsmål knyttet til forsinkelse? Snakk med oss.

Har du spørsmål om forsinkelse?

Kontakt oss