Hjem
icon

Heving av kjøpekontrakt

Kvinne som ser inn i en dataskjerm.

Har du oppdaget feil og mangler etter boligkjøpet? Har du rett på å få kjøpekontrakten hevet? Denne artikkelen gir deg svarene.

Viktige forhold du trenger å vite om heving av kjøpekontrakt:

Hva betyr det at boligen selges «as is»?

De aller fleste boliger i dag selges med en «as is»-klausul i kjøpekontrakten. Bakgrunnen for dette er å overføre risiko fra selger til kjøper med forbehold. Med forbehold betyr at selger ikke kan praktisere total ansvarsfraskrivelse.

Selv om boligen «selges som den er» kan eiendommen likevel ha en mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og øvrige forhold. Dette fritar ikke selger for opplysningsplikten, og kjøper har undersøkelsesplikt på visning.

Har boligen feil eller mangler?

Hvis selger ikke har overholdt opplysningsplikten eller det foreligger et vesentlig avvik kan selger bli ansvarlig.

Hvis du har påklaget feil eller mangler skal dette vurderes. Det vil gjøres en helhetlig vurdering om boligen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen kunne forvente. Her vil det blant annet bli tatt en vurdering ut ifra kjøperens betalingssum og mangelens art.

En bolig har en mangel dersom kjøperen kunne forventet betydelig bedre stand på boligen ut ifra pris, alder og lignende. Det er også et krav om at selgeren måtte ha vært kjent med kjøperens formål knyttet til boligen (utleie, næringsformål etc.).

Eksempel på mangel:

Tomtestørrelsen er betydelig mindre enn det selger har opplyst kjøper om. Denne formen for mangel kalles arealsvikt.

Kan du heve kjøpekontrakten?

Noen ganger er mangelen så betydelig at selger vil heve kjøpekontrakten. Det vil si å ikke kjøpe boligen allikevel.

Heving av kjøpekontrakt kan ha store konsekvenser for både selger og kjøper.

Det stilles strenge krav for heving av kjøpekontrakt.

Ved forespørsel om heving av kjøpekontrakt, foretas det en helhetsvurdering. De momenter som vurderes i en helhetsvurdering varierer fra sak til sak, men kan være:

 • Mangelens omfang og karakter
 • Utbedringskostnader mot kjøpesum skal utgjøre mer enn 5-6%
 • Mangelen skaper usikkerhet om eiendommen
 • Mangelen kan føre til ulemper
 • Graden av skyld fra selgers og kjøpers side
 • Kan mangelen fikses mot et prisavslag?
 • Hvilken virkning har heving for selger?
 • Hvor lang tid etter overtakelse ble hevingskravet mottatt?

Heving av kjøpekontrakt skal foregå etter samtidighetsprinsippet eller ytelse mot ytelse-prinsippet. Kjøperen kan kun heve kjøpekontrakten dersom han/hun kan returnere boligen i samme stand og mengde.

Kjøper kan også ha rett til å kreve tilbake kjøpesum og kostnadene knyttet til dokumentavgift.

Kjøpt eller solgt bolig i 2022?
Les mer om: Endringer i avhendings­loven etter 1. Januar 2022

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

 • Rådgivning innen erstatningsposter (renter, verdistigning, utgifter til sakkyndig, advokat m.m.)
 • Juridisk bistand ved heving av kjøpekontrakt
 • Spørsmål knyttet til heving av kjøpekontrakt

Har du spørsmål knyttet til heving av kjøpekontrakt? Snakk med oss.