Hjem
icon

Muggsopp

Kvinne med støvmaske står å ser på veggen.

Muggsopp er i utgangspunktet ikke spesielt farlig for friske personer. Dersom du imidlertid utsettes for mye muggsopp over tid, vil sporene som muggsoppen produserer kunne påvirke helsen din. Mennesker med astma og/eller allergier er spesielt utsatt. Selv om muggsopp er en av de vanligste skadene i norske boliger, dekkes som oftest ikke skaden av forsikringer.

Dette får du vite om muggsopp:

Hvorfor er muggsopp farlig?

Muggsopp bryter ikke ned byggematerialene, men det vil likevel kunne være ubehagelig, og i visse tilfeller direkte farlig, å leve med muggsopp i boligen. Selv om muggsopp ikke nødvendigvis gir fra seg lukt, gir det et dårlig inneklima, og du kan oppleve irriterte luftveier, irriterte øyne, hodepine og/eller unormal trøtthet. Muggsoppen produserer sporer, og det er når disse pustes inn at det kan oppstå sykdom.

Hvilke boliger er mest utsatt for muggsopp?

Boligene som er mest utsatt for muggsopp, er gjerne hus eller leiligheter som er bygget over en fuktig kjeller, for eksempel en krypkjeller eller jordkjeller. Isolasjon og moderne membraner i nye bygninger bidrar til en viss grad med å minske risikoen for muggsopp, men det er heller ikke uvanlig med muggsopp i nye bygg.

Statistikk viser at allerede ved ferdigstillelse har hver fjerde bolig fuktskader, og halvparten av norske boliger får en form for fuktskade i løpet av boligens levetid.

Ettersom muggsopp normalt sett knytter seg til konstruksjoner som må repareres eller byttes helt ut, kan utbedringskostnaden ofte bli høy.

Dekkes muggsopp av forsikringen?

Som oftest dekkes ikke muggsopp av forsikringen.

Selv egne soppforsikringer mot hussopp og andre soppvarianter har ofte unntak for mugg. Dersom du oppdager muggsopp i boligen din, er det derfor viktig at du kontakter fagkyndige med én gang, slik at de kan hjelpe deg, og forhåpentligvis holde utbedringskostnadene nede.

muggsopp2
Muggsopp dekkes svært sjelden av forsikringen.

Hva skjer hvis du som leietaker oppdager muggsopp?

Du som leietaker plikter å behandle boligen aktsomt. Dette innebærer at du selv skal sørge for at boligens fuktnivå holdes på et normalt nivå, i form av at du lufter jevnlig, holder ventiler åpne og ikke tørker klær inne.

Dette vil være med på å forebygge eventuell muggsopp.

Dersom det likevel oppstår muggsopp, har husleieloven dessverre ingen spesifikke bestemmelser for hvordan man skal løse problemet.

Dersom muggsoppen blir karakterisert som en mangel, har du likevel rett til å kreve at problemet utbedres, eventuelt rett til å gjennomføre utbedringene selv på huseiers regning, dersom vedkommende ikke tar ansvar. Du kan også kreve et forholdsmessig avslag i leien, avslutte leieforholdet ved heving av kontrakten ved vesentlig mislighold og kreve erstatning dersom mangelen resulterer i økonomisk tap.

Hva gjør du hvis du mistenker muggsopp?

Dersom du nylig kjøpte en bolig hvor du mistenker at det kan være muggsopp eller fuktskader, bør du umiddelbart kontakte en fagperson på området.

Hvorvidt fukt og mugg karakteriseres som en mangel er et omfattende spørsmål som kan være vanskelig å finne ut av på egenhånd. Det kan også hende at du selv ikke skal holdes økonomisk ansvarlig for skaden.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater hjelper deg med kanalisering av ansvaret og prosessen videre

Kjøpt eller solgt bolig i 2022?
Les mer om: Endringer i avhendings­loven etter 1. Januar 2022

Bli kjent med våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi har spesialiserte advokater innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Har du spørsmål knyttet til muggsopp? Snakk med oss.

Kitty Moss Sørensen

Advokat og assosiert partner

Eiendom og entreprise

Har du spørsmål om muggsopp?

Kontakt oss