Hjem
icon

Lovlighets­mangler

Advokat som signerer et dokument.

Lovlighetsmangler er mangler på eiendommen som ikke samsvarer med offentligrettslige krav når kjøpekontrakten ble inngått. Lovlighetsmangler på eiendom er kanskje den skaden som forekommer oftest og medfører flest utbetalinger gjennom ansvarsforsikringen til eiendomsmeglere.

Viktige forhold du trenger å vite om lovlighetsmangler:

Bruksendringer

Etter byggesaksforskriften §2-1 c, foreligger det en søknadsplikt for bruksendringer fra tilleggsdel til hoveddel. Et eksempel på tilleggsdel er bod. Hoveddel er oppholdsrommet i boligen.

For at en bruksendring skal være lovlig, må det søkes om tillatelse og få dette godkjent.

Etter plan- og bygningsloven § 32-1 er kommunen pålagt å forfølge overtredelser. Kommunen kan kreve opphør av ulovlig bruk, eventuelt retting eller tilbakeføring. De kan også gi ut bøter.

Eierseksjonsloven

Ved seksjonering stilles det ingen krav til samsvar med offentligrettslige kriterier i eierseksjonsloven.

Dette gjør at en bolig kan bli omsatt uten ulovlighetsoppfølging fra kommunen.

Eksempler på lovlighetsmangler

En lovlighetsmangel kan for eksempel være at det ikke har blitt søkt om bruksendring fra enebolig til tomannsbolig.

Et annet eksempel kan være at loftsarealer, tidligere boder, i for eksempel bygårder er tatt i bruk som en ny boenhet eller inkludert i eksisterende boenhet uten at plan og bygningsloven er fulgt, eller at tidligere kjeller har blitt omgjort til oppholdsrom, uten at plan- og bygningsmyndighetene har godkjent bruksendringen.

Konsekvenser av lovlighetsmangler

I hovedsak er det to mulige konsekvenser som følge av lovlighetsmangler.

1: Eiendommen kan utbedres og godkjennes.

2: Eiendommen kan ikke godkjennes.

Oppdagelse av lovlighetsmangler skjer ofte i forbindelse med ny eier ved boligkjøp.

En lovlighetsmangel kan også oppdages ved innsending av byggesøknader til kommunen.

Kommunen vil som regel holde den som står som eier av boligen ansvarlig for lovlighetsmangler. Det betyr at ny eier kan risikere å bli holdt ansvarlig for de feil tidligere eier har utført på boligen.

Hvis man kjøper en eiendom med lovlighetsmangler, kan kjøper ofte kreve et betydelig prisavslag eller erstatning fra selger.

Kjøpt eller solgt bolig i 2022?
Les mer om: Endringer i avhendings­loven etter 1. Januar 2022

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål knyttet til lovlighetsmangler
  • Juridisk rådgivning

Har du spørsmål knyttet til lovlighetsmangler? Snakk med oss.